Powiat Pleszewski

Zapytania ofertowe 2018 r.

XIV. Zaproszenie do złożenia oferty - 05.12.2018r
„Wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości celem wykupu gruntów zajętych pod ścieżkę rowerową wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów – Kuchary na odcinku Kuchary - Kucharki”.
Numer sprawy: NR. 042.1.16.2018

1. Zaproszenie do złożenia oferty.
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.
4. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna.
5. Informacja o wyborze oferty - 02.01.2019rXIII. Zaproszenie do złożenia oferty -
23. 11. 2018r
Wycena nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne”.
Numer sprawy: NR.6812.1.2018

1. Zaproszenie do złożenia oferty.
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
3. Załącznik nr 2 - Wykaz nieruchomości do wyceny.
4. Załącznik nr 3 - Wykaz nieruchomości do wyceny.
5. Załącznik nr 4 - Wykaz nieruchomości do wyceny.
6. Załącznik nr 5 - Projekt umowy.
7. Załącznik nr 6. Klauzula informacyjna.
8. Informacja o wyborze oferty - 30.11.2018rXII. Zaproszenie do złożenia oferty -
30.10.2018 r.
Druk i dostawa książki ,,Przyroda parków podworskich Powiatu Pleszewskiego”
Numer sprawy: OS.041.3.2018

1. Zaproszenie do złożenia oferty.
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.
4. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna.
5. Informacja o wyborze oferty - 07.11.2018r

XI. Zaproszenie do złożenia oferty -
11.10.2018r
Zakup i dostarczenie sadzonek drzew miododajnych.
Numer sprawy: OS.041.3.2017

1. Zaproszenie do złożenia oferty.
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.
4. Informacja o wyborze oferty.X. Zaproszenie do złożenia oferty -
03. 10. 2018r
Wdrożenie systemu zarządzania obradami wraz transmisją audio – video do sieci Internet na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pleszewie.
Numer sprawy: BR.272.2.2018

1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
3. Załącznik nr 2 - Wykaz usług.
4. Załącznik nr 3 - Umowa - projekt.
5. Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna.
6. Informacja o wyborze oferty - 25.10.2018 r. IX. Zaproszenie do złożenia oferty -
18.09.2018 r. 

Druk książki ,,Parki podworskie Powiatu Pleszewskiego”
Numer sprawy: OS.041.3.2018

1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 
3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy
4. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna
5. Informacja o wyborze oferty - 27.09.2018 r.


VIII. Zaproszenie do złożenia oferty -
11.09.2018r
Wdrożenie systemu zarządzania obradami wraz transmisją audio – video do sieci Internet na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pleszewie.
Numer sprawy: BR.272.1.2018

1. Zaproszenie do złożenia oferty.
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.
4. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna.
5. Informacja o unieważnieniu postępowania - 26.09.2018 r. 


VII. Zaproszenie do złożenia oferty -
17.07.2018r

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. Przebudowa - dostosowanie istniejących warunków technicznych w budynku Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 38 do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej”.
Numer sprawy: NR.7013.1.2.2018

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty.

3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.

4. Klauzula informacyjna RODO. Klauzula informacyjna RODO.

5. Informacja o wyborze oferty - 26.07.2018 r. 


VI. Zaproszenie do złożenia oferty -
20.06.2018 r. 

Zakup kuropatwy zwyczajnej.

Numer sprawy: OS.041.1.2018

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty.

3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.

4. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO. 

 5. Informacja o wyborze oferty - 04.07.2018r

V. Zaproszenie do złożenia oferty - 14.06.2018 r. 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów-Kuchary na odcinku Kuchary-Kucharki.

Numer sprawy: NR.042.1.8.2018

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty.

3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.

4. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO. 

5. Informacja o wyborze oferty - 26.06.2018r

 

IV. Zaproszenie do złożenia oferty - 10. 05. 2018r

ZADANIE NR 1: Ustalenie stanu prawnego nieruchomości ujawnionych w ewidencji gruntów jako własność bądź władanie Skarbu Państwa, wymienionych w załączniku nr 2 (gmina Czermin).

ZADANIE NR 2: Ustalenie stanu prawnego nieruchomości ujawnionych w ewidencji gruntów jako własność bądź władanie Skarbu Państwa, wymienionych w załączniku nr 3 (gmina Pleszew).

Numer sprawy: NR.6810.1.2018

1.Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

3. Załącznik nr 2 - Wykaz zmian danych ewidencyjnych, gm. Czermin.

4. Załącznik nr3 - Wykaz zmian danych ewidencyjnych, gm. Pleszew.     

5. Załącznik nr 4 - Projekt umowy.        

6. Informacja o wyborze oferty - 29.05.2018 r. 

 

III. Zaproszenie do złożenia oferty - 27.03.2018r

Dostawa i wdrożenie systemu zabezpieczeń systemu teleinformatycznego w Starostwie Powiatowym w Pleszewie.

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.

4. Załącznik nr 2A - Formularz ofertowy.

5. Załącznik nr 3 - Projekt umowy.

6. Załącznik nr 4 - Wykaz usług.

7.Informacja o wyborze oferty - 10.04.2018r

 

II. Zaproszenie do złożenia oferty - 15.03.2018r

Dostawa komputerów, dysków twardych, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.

4.Załącznik nr 3 - Projekt umowy.

5. Informacja o wyborze oferty - 28.03.2018r.

 

I. Zaproszenie do złożenia oferty - 10. 01. 2018r.

Zakup Zapory ogniowej Router-Firewall z kontrolerem sieci bezprzewodowej WiFi ( dwa urządzenia spięte w klaster) wraz z rocznymi licencjami na potrzeby zabezpieczenia sieci komputerowej i systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego w Pleszewie.
Numer sprawy: OR 132.1.2018.

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

3. Informacja o wyborze oferty - 18.01.2018r

 

Ostatnia zmiana: Wprowadzenie nowej informacji
Zmiany dokonał: Danuta Mandryk
Data zmiany: 02-01-19 08:14
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Serwis BIP Starostwa Powiatowego w Pleszewie używa plików cookies (ciasteczka) oraz podobnych technologii celem prawidłowego świadczenia usług.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki użytkownika oznacza zgodę na zapisanie informacji na dysku. W każdej chwili użytkownik może zmienić swoje ustawienia. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem klauzuli informacyjnej dot. stosowania RODO tj zakresu i miejsca przechowywania danych pozyskanych za pomocą niniejszego serwisu i innych serwisów starostwa. Czytaj więcej…

Zrozumiałem