Powiat Pleszewski

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

Czas pracy:

poniedziałek - piątek godz. 7.30 - 15.30

Struktura wydziału :

- Krzysztof Zawada - Kierownik - tel. 62 74 29 632, budynek A, pok. nr 204,
kierownikbzk@powiatpleszewski.pl

- Marcin Mazurek - Inspektor - tel. 62 74 29 633, budynek A, nr 202.

 Zadania wydziału:

 1. organizowanie i udział w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej na obszarze powiatu;
 2. prowadzenie spraw w zakresie powinności na rzecz Sił Zbrojnych RP;
 3. prowadzenie spraw w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych powiatu;
 4. obsługa administracyjno-biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 5. opracowanie i aktualizacja ,,Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego";
 6. planowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego, spraw obronnych na terenie powiatu;
 7. organizowanie zadań związanych z realizacją obrony cywilnej;
 8. organizowanie i przygotowanie do działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, a także koordynowanie funkcjonowania tych systemów na obszarze powiatu;
 9. organizacja i przygotowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze - obejmującym więcej niż jedną gminę;
 10. opracowywanie i aktualizacja powiatowego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;
 11. realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego;
 12. zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 13. obsługa administracyjno – biurowa oraz organizowanie pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 14. wykonywanie zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową, ochroną infrastruktury krytycznej oraz innych zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz ustaw o stanach nadzwyczajnych;
 15. realizacja zadań związanych z opracowaniem i opiniowaniem wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;
 16. realizacja zadań z zakresu  ochrony informacji niejawnych.
Ostatnia zmiana: Zmiany personalne w Biurze
Zmiany dokonał: Krzysztof Zawada
Data zmiany: 05-07-18 08:31
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Serwis BIP Starostwa Powiatowego w Pleszewie używa plików cookies (ciasteczka) oraz podobnych technologii celem prawidłowego świadczenia usług.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki użytkownika oznacza zgodę na zapisanie informacji na dysku. W każdej chwili użytkownik może zmienić swoje ustawienia. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem klauzuli informacyjnej dot. stosowania RODO tj zakresu i miejsca przechowywania danych pozyskanych za pomocą niniejszego serwisu i innych serwisów starostwa. Czytaj więcej…

Zrozumiałem