Powiat Pleszewski

Nieodpłatna pomoc prawna dla obywateli Ukrainy

Od początku 2016 roku na terenie całej Polski działa system darmowej pomocy prawnej, wprowadzony ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Porad prawnych udzielają - na podstawie umów z powiatami - adwokaci wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką lub radcy prawni wyznaczeni przez Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz wyłoniona w drodze konkursu organizacja pozarządowa.

Z nieodpłatnej porady prawnej może skorzystać każda osoba przebywająca w Polsce, w tym również obcokrajowiec. Wystarczy wypełnić oświadczenie o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Porad udziela się osobie uprawnionej w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, zlokalizowanych na terenie całego kraju. Lokale na ten cel zostały udostępnione przez powiaty i gminy. W całym kraju utworzono już ponad 1,5 tysiąca punktów pomocy prawnej. Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.

Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach systemu nieodpłatnej pomocy zainicjowało zbudowanie sieci punktów specjalistycznych. Zawarto w niej m.in. punkty specjalizujące się w dziedzinie pomocy cudzoziemcom, w których do dyspozycji są specjaliści posługujący się językami obcymi. Lista punktów specjalistycznych dostępna jest pod adresem:https://np.ms.gov.pl/aktualnosci

Niezależnie od tego przygotowana została lista wykonawców z systemu nieodpłatnej pomocy posługujących się językami obcymi. W systemie nieodpłatnej pomocy przybywa również wykonawców, którzy odbyli podstawowe szkolenia w dziedzinie pomocy cudzoziemcom.

Ministerstwo zaleca, żeby obcokrajowcy, w tym uchodźcy wojenni z Ukrainy zapisywali się na nieodpłatne porady w pierwszej kolejności do punktów i wykonawców znajdujących się na liście dostępnej pod linkiem: https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/pomoc_dla_ukrainy,63

W punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Pleszewskiego osoba nieposługująca się językiem polskim może skorzystać z bezpłatnej porady prawnej - w asyście tłumacza.

Ponadto cudzoziemiec, udając się do lokalu, ma możliwość skorzystania z usługi tłumacza zdalnie - za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon z funkcją głośnomówiącą).

Lista tłumaczy udostępniona została mecenasom pełniącym dyżury we wszystkich punktach na terenie Powiatu Pleszewskiego.

W Powiecie Pleszewskim w roku 2022 działają trzy punkty, świadczące pomoc w różnych lokalizacjach:

  1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalizacji Gizałki – Chocz – Czermin;
  2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalizacji Pleszew – Czermin;
  3. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w lokalizacji Dobrzyca – Gołuchów.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z nieodpłatnej porady prawnej można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Pleszewie:

  • pod numerem telefonu: 62 7-429-652 (czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-15.00);
  • za pośrednictwem e-maila: sekretariat@powiatpleszewski.pl
Ostatnia zmiana: Publikacja informacji
Zmiany dokonał: Marlena Świątek
Data zmiany: 05-04-22 08:10
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Serwis BIP Starostwa Powiatowego w Pleszewie używa plików cookies (ciasteczka) oraz podobnych technologii celem prawidłowego świadczenia usług.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki użytkownika oznacza zgodę na zapisanie informacji na dysku. W każdej chwili użytkownik może zmienić swoje ustawienia. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem klauzuli informacyjnej dot. stosowania RODO tj zakresu i miejsca przechowywania danych pozyskanych za pomocą niniejszego serwisu i innych serwisów starostwa. Czytaj więcej…

Zrozumiałem