Powiat Pleszewski

Nieodpłatna pomoc prawna dla obywateli Ukrainy

Od początku 2016 roku na terenie całej Polski działa system darmowej pomocy prawnej, wprowadzony ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Porad prawnych udzielają - na podstawie umów z powiatami - adwokaci wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką lub radcy prawni wyznaczeni przez Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz wyłoniona w drodze konkursu organizacja pozarządowa.

Z nieodpłatnej porady prawnej może skorzystać każda osoba przebywająca w Polsce, w tym również obcokrajowiec. Wystarczy wypełnić oświadczenie o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Porad udziela się osobie uprawnionej w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, zlokalizowanych na terenie całego kraju. Lokale na ten cel zostały udostępnione przez powiaty i gminy. W całym kraju utworzono już ponad 1,5 tysiąca punktów pomocy prawnej. Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.

Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach systemu nieodpłatnej pomocy zainicjowało zbudowanie sieci punktów specjalistycznych. Zawarto w niej m.in. punkty specjalizujące się w dziedzinie pomocy cudzoziemcom, w których do dyspozycji są specjaliści posługujący się językami obcymi. Lista punktów specjalistycznych dostępna jest pod adresem:
Niezależnie od tego przygotowana została lista wykonawców z systemu nieodpłatnej pomocy posługujących się językami obcymi. W systemie nieodpłatnej pomocy przybywa również wykonawców, którzy odbyli podstawowe szkolenia w dziedzinie pomocy cudzoziemcom.

Ministerstwo zaleca, żeby obcokrajowcy, w tym uchodźcy wojenni z Ukrainy zapisywali się na nieodpłatne porady w pierwszej kolejności do punktów i wykonawców znajdujących się na liście dostępnej pod ww. linkiem w zakładce: „Nieodpłatna pomoc prawna / Pomoc dla cudzoziemców”
W punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Pleszewskiego osoba nieposługująca się językiem polskim może skorzystać z bezpłatnej porady prawnej - w asyście tłumacza.
Ponadto cudzoziemiec, udając się do lokalu, ma możliwość skorzystania z usługi tłumacza zdalnie - za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon z funkcją głośnomówiącą).
 
W Powiecie Pleszewskim w roku 2024 działają dwa punkty NPP/NPO:
1. w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalizacji Pleszew porad udzielają adwokaci i radcy prawni na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Pleszewskim a ORA oraz OIRP w Poznaniu;
2. prowadzenie drugiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w lokalizacji Chocz – Czermin - Dobrzyca – Gizałki – Gołuchów Powiat powierzył organizacji pozarządowej wyłonionej w konkursie ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj. Fundacji "AUDITORIUM" z siedzibą we Wrześni, ul. Świdnicka 34, 62-300 Września. 

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z nieodpłatnej porady prawnej można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Pleszewie:
  • pod numerem telefonu: 62 7-429-652 (czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-15:00);
  • za pośrednictwem e-maila: sekretariat@powiatpleszewski.plOstatnia zmiana: aktualizacja zakładki na 2024 rok
Zmiany dokonał: Marlena Świątek
Data zmiany: 29-12-23 08:10
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Serwis BIP Starostwa Powiatowego w Pleszewie używa plików cookies (ciasteczka) oraz podobnych technologii celem prawidłowego świadczenia usług.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki użytkownika oznacza zgodę na zapisanie informacji na dysku. W każdej chwili użytkownik może zmienić swoje ustawienia. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem klauzuli informacyjnej dot. stosowania RODO tj zakresu i miejsca przechowywania danych pozyskanych za pomocą niniejszego serwisu i innych serwisów starostwa. Czytaj więcej…

Zrozumiałem