Powiat Pleszewski

Wydział Organizacyjno - Administracyjny

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO - ADMINISTARACYJNY

Czas pracy wydziału :

poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

Struktura wydziału :

 - Naczelnik - Izabela Wnuk tel. 62 74 29 616, budynek A, biuro nr 101

naczelnikor@powiatpleszewski.pl

- Beata Napierała - Zastępca Naczelnika, biuro rzeczy znalezionych tel. 62 742 96 54, budynek A, biuro nr 112
starosta@powiatpleszewski.pl

- Barbara Kuszewska - kadry tel. 62 74 29 601, budynek A, biuro nr 111 

 kadry2@powiatpleszewski.pl 

- Wioletta Walczak - sekretariat tel. 62 74 29 652, budynek A, biuro nr 104
starostwo@powiatpleszewski.pl

- Robert Czajczyński - koordynator ds. dostępności / inspektor ds. promocji

  tel. 62 74 29 650, budynek A, biuro nr 212 promocja@powiatpleszewski.pl

- Tomasz Wojtala - rzecznik prasowy tel. 62 742 96 50, budynek A, biuro nr 212
rzecznik@powiatpleszewski.pl

- Alicja Kalinowska - archiwum zakładowe tel. 62 742 96 00, budynek A, biuro obsługi

bo@powiatpleszewski.pl

- Marlena Świątek - inspektor ds. promocja zdrowia tel. 62 74 29 654, budynek A,  biuro nr 112

promocja2@powiatpleszewski.pl

- Jagoda Pankowiak - referent tel. 62 74 29 600, budynek A, biuro obsługi

bo2 @powiatpleszewski.pl

- Łukasz Jurga - informatyk, administrator systemów informatycznych tel. 62 74 29 602, budynek A, biuro nr 201

asi@powiatpleszewski.pl

- Matusz Lewandowski - informatyk tel. 62 74 29 645,  Budynek A, biuro nr 213

- Kierowca -tel. 62 74 29 646, budynek A, biuro nr 213

- Pracownik gospodarczy – tel. 62 742 96 46, budynek A, biuro nr 213

- Sprzątaczki – budynek A, pomieszczenie nr 110a

Zadania wydziału: 

 1. świadczenie pomocy prawnej w zakresie działalności Rady, Zarządu, Starosty i Wydziałów Starostwa,
 2. organizacja przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków,
 3. opracowywanie projektów aktów prawnych,
 4. prowadzenie spraw kadrowych pracowników Starostwa oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu,
 5. opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez powiat,
 6. prowadzenie archiwum zakładowego,
 7. przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw do reprezentowania powiatu, Starosty,
 8. prowadzenie biura obsługi – organizowanie obiegu korespondencji w Starostwie,
 9. prowadzenie spraw socjalnych pracowników Starostwa,
 10. koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa,
 11. administrowanie budynkami Starostwa i Skarbu Państwa,
 12. zabezpieczenie mienia Starostwa,
 13. wykonywanie zadań związanych z inwentaryzacją środków trwałych i wyposażenia.
 14. organizacja imprez i przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, turystycznym i kulturalnym,
 15. opracowywanie i rozpowszechnianie wydawnictw, publikacja materiałów promocyjno - informacyjnych o powiecie pleszewskim,
 16. podejmowanie działań wspierających rozwój małej i średniej przedsiębiorczości działających na terenie powiatu pleszewskiego,
 17. współpraca z instytucjami i organizacjami około biznesowymi,
 18. koordynowanie działań związanych ze współpracą zagraniczną,
 19. opracowywanie i aktualizacja serwisu internetowego Starostwa,
 20. realizowanie zadań z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
 21. współpraca z PCPR w zakresie zadań pomocy społecznej,
 22. prowadzenie spraw z zakresu profilaktyki uzależnień i promowanie zdrowego stylu życia,
 23. ustalanie harmonogramu dyżurów aptek działających na terenie Powiatu,
 24. zapewnie obsługi informatycznej w Starostwie Powiatowym w Pleszewie,
 25. organizacja bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych,
 26. protokołowanie obrad i opracowywanie  informacji o pracy Zarządu,
 27. przygotowywanie materiałów na  posiedzenia Zarządu Powiatu i sesje Rady Powiatu,
 28. współpraca z mediami,
 29. udostępnienie dokumentów w ramach realizacji zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Zarządu Powiatu,
 30. prowadzenie Sekretariatu,
 31. prowadzenie korespondencji i spraw związanych z kompetencjami Starosty w zakresie funkcjonowania Powiatowej Rady Zatrudnienia i Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Pleszewie,
 32. wykonywanie  zadań  związanych z wyborami,

Rejestry prowadzone przez wydział :

 1. rejestr uchwał Zarządu Powiatu,
 2. rejestr upoważnień i pełnomocnictw,
 3. rejestr umów i porozumień,
 4. rejestr zarządzeń starosty,
 5. akta osobowe pracowników Starostwa,
 6. rejestr skarg i wniosków,
 7. rejestr rejestrów publicznych,
 8. rejestr faktur i rachunków wpływających do Starostwa,
 9. rejestr faktur korygujących wpływających do Starostwa,
 10. rejestr pieczątek,
 11. rejestr jednostek organizacyjnych powiatu.
Ostatnia zmiana: Wprowadzenie dokumentu do BIP
Zmiany dokonał: Robert Czajczyński
Data zmiany: 04-12-18 09:50
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Serwis BIP Starostwa Powiatowego w Pleszewie używa plików cookies (ciasteczka) oraz podobnych technologii celem prawidłowego świadczenia usług.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki użytkownika oznacza zgodę na zapisanie informacji na dysku. W każdej chwili użytkownik może zmienić swoje ustawienia. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem klauzuli informacyjnej dot. stosowania RODO tj zakresu i miejsca przechowywania danych pozyskanych za pomocą niniejszego serwisu i innych serwisów starostwa. Czytaj więcej…

Zrozumiałem