Powiat Pleszewski

Edukacja prawna


Edukacja prawna
obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:
1) prawach i obowiązkach obywatelskich;
2) działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
3) mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;
4) możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;
5) dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zadania te w szczególności polegają na opracowaniu informatorów i poradników, prowadzeniu otwartych wykładów i warsztatów oraz rozpowszechnianiu informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu i innych zwyczajowo przyjętych form komunikacji, w tym prowadzeniu kampanii społecznych.

Fundacja "AUDITORIM" z Wrześni w ramach zadań z zakresu edukacji prawnej w roku 2024 zaplanowała:

a) opracowanie i druk materiałów informacyjnych (broszur/ulotek) poświęconych wybranym zagadnieniom prawnym lub mediacji – 2 tematy po 300 sztuk na każdy temat;
b) opracowanie i druk ulotek informujących o działalności punktów NPP i NPO wraz z harmonogramem pracy punktów na terenie powiatu – 600 sztuk;
c) przekazanie Zleceniodawcy wskazanych pod lit. a) oraz b) materiałów informacyjnych w formie elektronicznej;
d) publikowanie na stronie internetowej Fundacji oraz profilu społecznościowym treści promującej punkty NPP/NPO na terenie powiatu pleszewskiego oraz informacji prawnych, dotyczących najczęstszych problemów, z którymi zgłaszają się osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
e) kampania mailingowa (instytucje, urzędy) mająca na celu upowszechnienie informacji o punktach NPP/NPO funkcjonujących na terenie powiatu pleszewskiego.
Ostatnia zmiana: aktualizacja zakładki na rok 2024
Zmiany dokonał: Marlena Świątek
Data zmiany: 29-12-23 12:56
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Serwis BIP Starostwa Powiatowego w Pleszewie używa plików cookies (ciasteczka) oraz podobnych technologii celem prawidłowego świadczenia usług.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki użytkownika oznacza zgodę na zapisanie informacji na dysku. W każdej chwili użytkownik może zmienić swoje ustawienia. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem klauzuli informacyjnej dot. stosowania RODO tj zakresu i miejsca przechowywania danych pozyskanych za pomocą niniejszego serwisu i innych serwisów starostwa. Czytaj więcej…

Zrozumiałem