Powiat Pleszewski

Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji

2019

Uchwała Nr XXII/39/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr XXII/38/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr XXII/37/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr XX / 34 / 2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Pleszewskiego

UCHWAŁA NR XIX/33/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie do realizacji projektu „Podwyższenie jakości kształcenia zawodowego w powiecie pleszewskim poprzez wsparcie szkół ZST i ZSUG w Pleszewie w działaniach rozwojowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.

UCHWAŁA NR XIX/32/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewiez dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie do realizacji projektu „Podwyższenie jakości kształcenia zawodowego w powiecie pleszewskim poprzez wsparcie szkół ZST i ZSUG w Pleszewie w działaniach rozwojowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.

Uchwała nr XIX/31/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na zapewnieniu opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców przez prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci i młodzieży na zasadzie powierzenia realizacji zadania publicznego.


UCHWAŁA NR XVII/29/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: przyjęcia Raportu o Stanie Powiatu Pleszewskiego za 2018r.
Załącznik do uchwały

UCHWAŁA NR XVI/28/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie: ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Pleszewskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu

UCHWAŁA NR XV/26/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej położonej w powiecie konińskim gm. Wierzbinek poprzez wyłączenie z użytkowania części drogi nr 3196P relacji droga wojewódzka 266-Janowice - Kryszkowice – Galczyce – Granica wojewódzka (Józefowo) na odcinku pomiędzy drogą wojewódzką 266 a m. Kryszkowice.

UCHWAŁA Nr XV/25/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie z Gminą Chocz umowy użyczenia na okres 7 lat.

UCHWAŁA Nr XV/24/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie z Gminą Dobrzyca umowy użyczenia na okres 7 lat.

Uchwała Nr XIV/23/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie na rok budżetowy 2019

Uchwała Nr XI/21/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji Programu Erasmus +: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk KA201-Partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej

Uchwała Nr XI/20/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji Programu Erasmus +: Edukacja Szkolna. Akcja 2

UCHWAŁA  NR IX/19/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia  15 lutego 2019 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu w Pleszewie przed sądami powszechnymi i organami egzekucyjnymi.UCHWAŁA  NR.

UCHWAŁA  NR IX/18/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15.02.2019r. w sprawie: wyrażenia  opinii  dotyczącej przedsięwzięcia Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin-Tuliszków na odcinku Gizałki – granica gmin Gizałki/Grodziec”

Uchwała Nr IX/17/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu „Zawodowcy na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży-tryb konkursowy

Uchwała Uchwała Nr VIII/16/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu Erasmus+: Kształcenie i szkolenie zawodowe.Uchwała Nr VIII/16/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu Erasmus+: Kształcenie i szkolenie zawodowe.

Uchwała Nr VIII/15/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej przez Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie.

UCHWAŁA NR VIII/14/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania komisji do odbioru prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kościół p.w. Św. Andrzeja Apostoła i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Choczu.


UCHWAŁA NR VII/13/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zadania Miasta i Gminy Pleszew tj. „Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie”

UCHWAŁA NR VI/12/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu w Pleszewie w sprawie sądowej

UCHWAŁA NR VI /11/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 09.01. 2019 r w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. : Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348 P Krzywosądów – Kuchary w miejscowości Kucharki oraz na odcinku Krzywosądów - Karsy”

UCHWAŁA NR VI/10/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi gminnej od miejscowości Kościelec do granicy gmin Mycielin/Ceków-Kolonia w miejscowości Stropieszyn w Powiecie Kaliskim

UCHWAŁA NR VI/9/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury oraz turystyki i wypoczynku w 2019 roku

2018

Uchwała Nr IV/6/2018 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania i ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury oraz turystyki i wypoczynku w roku 2019

Uchwała Nr IV/5/2018 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do realizacji Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Śpiewająca Polska w ramach projektu „Akademia Chóralna” w 2019 roku.

UCHWAŁA NR II/3/2018 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30 listopada 2018 r.w sprawie: w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury oraz turystyki i wypoczynku w roku 2019

UCHWAŁA NR II/2/2018 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30 listopada 2018 r.w sprawie: zatwierdzenia wyników otwartego konkursu na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania publicznego w zakresie prowadzenia 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu pleszewskiego

UCHWAŁA NR II/1/2018 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie: przekazania w drodze darowizny wyposażenia Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie
Ostatnia zmiana: wprowadzenie dokumentu do BIP
Zmiany dokonał: Robert Czajczyński
Data zmiany: 18-03-19 15:07
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Serwis BIP Starostwa Powiatowego w Pleszewie używa plików cookies (ciasteczka) oraz podobnych technologii celem prawidłowego świadczenia usług.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki użytkownika oznacza zgodę na zapisanie informacji na dysku. W każdej chwili użytkownik może zmienić swoje ustawienia. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem klauzuli informacyjnej dot. stosowania RODO tj zakresu i miejsca przechowywania danych pozyskanych za pomocą niniejszego serwisu i innych serwisów starostwa. Czytaj więcej…

Zrozumiałem