Powiat Pleszewski

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

Czas pracy wydziału:

poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

Struktura wydziału:

- Sławomir Sobczyk - Naczelnik - tel. 62 74 29 614, budynek A, piętro II, biuro nr 209,
naczelnikok@powiatpleszewski.pl,

- Elżbieta Spychaj - Inspektor - tel. 62 74 29 615, budynek A, piętro II, biuro nr 208,
edukacja@powiatpleszewski.pl,

- Hanna Lis - Inspektor - tel. 62 74 29 615, budynek A, piętro II, biuro nr 208,
oswiata@powiatpleszewski.pl,

 - Justyna Koza - Inspektor - tel. 62 74 29 615, budynek A, piętro II, biuro nr 207,
sport@powiatpleszewski.pl. stowarzyszenia@powiatpleszewski.pl 

Zadania Wydziału:

 1. realizowanie zadań związanych z prowadzeniem szkół i placówek oświatowych,
 2. prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,
 3. zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach,
 4. określenie zasad gospodarki finansowej szkół publicznych,
 5. przygotowanie projektu planu sieci szkół publicznych,
 6. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 7. przygotowywanie propozycji przydzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym,
 8. przygotowanie dokumentacji i udział w pracach komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki,
 9. opiniowanie powierzania lub odwołania przez dyrektora szkoły ze stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego,
 10. prowadzenie spraw związanych z powoływaniem komisji egzaminacyjnych i nadawaniem nauczycielom kontraktowym stopnia nauczyciela mianowanego,
 11. załatwianie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem bibliotek publicznych,
 12. podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego,
 13. ustalanie założeń programowo - artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji,
 14. prowadzenie spraw w zakresie krajowej i zagranicznej wymiany kulturalnej,
 15. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej,
 16. tworzenie warunków prawno - organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej.
 17. promowanie potencjału turystycznego Powiatu Pleszewskiego, w tym organizacja imprez i przedsięwzięć o charakterze turystycznym.
 18. wykonywanie zadań z zakresu rejestracji i nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i fundacji.
 19. prowadzenie spraw dotyczących inwalidów wojennych i kombatantów, współpraca z Powiatową Radą Kombatantów w Pleszewie

Rejestry prowadzone przez wydział : 

 1. ewidencja niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Starostę Pleszewskiego.
 2. towarzyszeń,
 3. stowarzyszeń zwykłych,
 4. klubów sportowych,
 5. uczniowskich klubów portowych,
 6. fundacji (informacje o nazwie stowarzyszenia, terenie działania, siedzibie i adresie oraz celach i sposobach ich realizacji można uzyskać w pokoju nr 2 - parter budynku A Starostwa, a także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w zakładce "STOWARZYSZENIA W POWIECIE").
Ostatnia zmiana: Wprowadzenie dokumentu do BIP
Zmiany dokonał: Robert Czajczyński
Data zmiany: 29-05-18 09:57
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Serwis BIP Starostwa Powiatowego w Pleszewie używa plików cookies (ciasteczka) oraz podobnych technologii celem prawidłowego świadczenia usług.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki użytkownika oznacza zgodę na zapisanie informacji na dysku. W każdej chwili użytkownik może zmienić swoje ustawienia. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem klauzuli informacyjnej dot. stosowania RODO tj zakresu i miejsca przechowywania danych pozyskanych za pomocą niniejszego serwisu i innych serwisów starostwa. Czytaj więcej…

Zrozumiałem