Powiat Pleszewski

Uchwały Zarządu Powiatu VII kadencjiUCHWAŁA NR I/5/2024 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie: wydania opinii dotyczącej zadania pn.: „Budowa drogi w m. Kolonia Obory”

UCHWAŁA NR I/4/2024 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie: wydania opinii dotyczącej zadania pn.: „Budowa drogi gminnej – ul. Wrzosowej w m. Leszczyca”

UCHWAŁA NR I/3/2024 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie: przyjęcia Raportu o Stanie Powiatu Pleszewskiego za 2023 rok

Załącznik do uchwały  NR I/3/2024 - Raport o Stanie Powiatu Pleszewskiego za 2023

Uchwała Nr I/2/2024 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie

Uchwała nr I/1/2024 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 23 maja 2024r. w sprawie : upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie do podejmowania w imieniu Powiatu Pleszewskiego czynności w zakresie realizacji projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim” nr FEWP.06.15-IZ.00-001/23 (Priorytet 6, Działanie 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej) w partnerstwie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego / Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.Uchwała nr I/1/2024 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 23 maja 2024r. w sprawie : upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie do podejmowania w imieniu Powiatu Pleszewskiego czynności w zakresie realizacji projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim” nr FEWP.06.15-IZ.00-001/23 (Priorytet 6, Działanie 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej) w partnerstwie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego / Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.
Ostatnia zmiana: Utworzenie dokumentu
Zmiany dokonał: Robert Czajczyński
Data zmiany: 27-05-24 09:20
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Serwis BIP Starostwa Powiatowego w Pleszewie używa plików cookies (ciasteczka) oraz podobnych technologii celem prawidłowego świadczenia usług.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki użytkownika oznacza zgodę na zapisanie informacji na dysku. W każdej chwili użytkownik może zmienić swoje ustawienia. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem klauzuli informacyjnej dot. stosowania RODO tj zakresu i miejsca przechowywania danych pozyskanych za pomocą niniejszego serwisu i innych serwisów starostwa. Czytaj więcej…

Zrozumiałem