Powiat Pleszewski

Wydział Komunikacji

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Czas pracy wydziału :

poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

UWAGA GODZINY PRZYJMOWANIA KLIENTÓW

poniedziałek – piątek .7.45 - 14.30

Struktura wydziału:

- Naczelnik Wydziału – Renata Garsztka  -  tel. 62 74 29 644, budynek A, biuro nr  4,
naczelnikkm@powiatpleszewski.pl 

- Zastępca Naczelnika – Arkadiusz Dolata tel. 62 74 29 613,
budynek A, biuro nr 7 i 8

- Stanowiska ds. rejestracji pojazdów:
Krzysztof Musielak, Dagmara Jędraszczyk, Karina Zalewa  - tel. 62 74 29 609,
Piotr Cichy – tel. 62 74 29 610,Maciej Blandzi, Angelika Palak – tel. 62 74 29 611,
budynek A, biuro nr 7 i 8

- Stanowiska ds. transportu
Dagmara Jędraszczyk   – tel. 62 74 29 609,
budynek A, biuro nr 7 i 8

- Stanowiska ds. praw jazdy:
Arkadiusz Dolata, Danuta Wasiewicz-Musielak, Katarzyna Grzesiak - tel. 62 74 29 613,
budynek A, biuro nr 7 i 8

- Stanowiska ds. stacji kontroli pojazdów:
Krzysztof Musielak  - tel. 62 74 29 609, Maciej Blandzi - 62 74 29 611,
budynek A, biuro nr 7 i 8

- Stanowiska ds. ośrodków szkolenia kierowców
Arkadiusz Dolata  - tel. 62 74 29 613,
budynek A, biuro nr 7 i 8

- Stanowisko ds. zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych
Dagmara Jędraszczyk   – tel. 62 74 29 609,
budynek A, biuro nr 7 i 8

Zadania wydziału:

1.wydawanie tablic rejestracyjnych i dowodów rejestracyjnych,

2.wydawanie tymczasowych tablic rejestracyjnych i pozwoleń czasowych,

3. wystawianie kart pojazdów dla pojazdów przywiezionych z zagranicy i po raz pierwszy rejestrowanych w kraju,

4. prowadzenie spraw związanych z wyrejestrowaniem pojazdu na stałe w przypadku zniszczenia, kasacji, kradzieży pojazdu, wywozu pojazdu z kraju,

5. przyjmowanie od policji zatrzymanych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych i zwracanie ich po ustaniu przyczyny zatrzymania,

6.wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych silnika, nadwozia, oraz zgody na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej,

7. kierowanie pojazdu na dodatkowe badania techniczne w razie przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska,

8. wydawanie i cofanie zezwoleń do przeprowadzania badań technicznych pojazdów dla stacji kontroli pojazdów,

9. wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych pojazdów,

10.przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu od właścicieli pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów i przyczep,

11.wydawanie praw jazdy,

12.wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia jednostce lub szkole przygotowującej kandydatów na kierowców,

13.wydawanie legitymacji instruktorom nauki jazdy,

14.wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy gdy upłynął termin ważności prawa jazdy,

16.wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa,

17. koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym w zależności od przebiegu linii komunikacyjnej,

18. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami w skali powiatu sąsiadującego z powiatem właściwym dla siedziby przedsiębiorcy,

19. uzgadnianie zezwoleń na prowadzenie regularnych przewozów na linii komunikacyjnej obejmującej powiaty lub województwa sąsiednie,

20. udzielanie, cofanie, zmiana licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy,

21. wydawanie zezwoleń na krajowy transport drogowy osób na obszar wykraczający poza granicę jednej gminy w ramach powiatu,

22. wydawanie licencji na transport osób samochodom osobowym lub przeznaczonym do przewozu od 7 do 9 osób,

23. wydanie licencji na wykonywanie  transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,

24. wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika,

25. wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne potwierdzających zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej.

Rejestry prowadzone przez Wydział :

- ewidencja instruktorów nauki jazdy oraz ośrodków szkolenia kandydatów na kierowców

 Dokumenty do pobrania

Rejestracja pojazdów

Nr 1 Dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu

Nr 2 Dokumenty wymagane do wyrejestrowania pojazdu

Nr 3 Dokumenty wymagane w przypadku utraty tablic rejestracyjnych

Nr 4 Dokumenty wymagane do wydania wtórnika nalepki kontrolnej na szybę pojazdu

Nr 5 Dokumenty wymagane w przypadku zniszczenia dowodu rejestracyjnego pojazdu w stopniu powodującym jego nieczytelność

Nr 6 Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Nr 7 Opłaty rejestracyjne

Nr 8 Wydawanie praw jazdy - informacja ogólna

Nr 9 Wydawanie praw jazdy - wymagane dokumenty

Nr 10 Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy - informacja ogólna

Nr 11 Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy - wymagane dokumenty

Nr 12 Prawa jazdy wydane za granicą - informacja ogólna

Nr 13 Informacja dla kierowców wykonujących przewozy drogowe

Nr 14 Orzeczenia lekarskie i psychologiczne - informacja ogólna

Nr 15 Opłaty za prawa jazdy obowiązujące od 19.01.2013

Deklaracja RODO


Wydawanie zaświadczeń, licencji i zezwoleń

Nr 16 Zaświadczenie potrzebne dokumenty, opłaty

Nr 17 Zaświadczenie komplet dokumentów

Nr 18 Zezwolenia na przewóz regularny i specjalny osób potrzebne dokumenty

Nr 19 Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego potrzebne dokumenty, opłaty

Nr 20 Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego komplet dokumentów

Nr 21 Licencja pośrednictwo potrzebne dokumenty, opłaty

Nr 22 Licencja pośrednictwo komplet dokumentów

Nr 23 Licencja przewóz samochodem osobowym lub pojazdem 7-9 osób potrzebne dokumenty, opłaty

Nr 24 Licencja przewóz samochodem osobowym lub pojazdem 7-9 osób komplet dokumentów

Nr 25 Przejazd pojazdów nienormatywnych KAT II i III potrzebne dokumenty, opłaty

Nr 26 Przejazd pojazdów nienormatywnych KAT II komplet dokumentów

Nr 27 Przejazd pojazdów nienormatywnych KAT III komplet dokumentów

Nr 40 Zaświadczenia potwierdzające wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Nr 41 Ewindencja Ośrodków Szkolenia Kierowców

Nr 42 Wyniki analizy statystycznej I półrocze. 2013

         Wyniki analizy statystycznej I półrocze 2014

Nr 43 Wyniki analizy statystycznej - II półrocze 2013

         Wyniki analizy statystycznej - II półrocze 2014

         Wyniki analizy statystycznej - I półrocze. 2015

         Wyniki analizy statystycznej - II półrocze  2015

         Wyniki analizy statystycznej - I półrocze 2016

         Wyniki analizy statystycznej - II półrocze 2016

         Wyniki analizy statystycznej - I półrocze 2017

Nr 44 Zaświadczenia potwierdzające wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

         Wykaz stacji kontroli pojazdów 

Nr 45 Usuwanie pojazdów z drogi

Nr 46 Wniosek o wydanie zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane

Nr 47 Wniosek o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami

Nr 48 Wniosek o rejestrację pojazdu

Nr 49 Wniosek o wydanie zaświadczenia

Nr 50 Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Nr 51 Wniosek o wpis, zmianę zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

Nr 52 Wniosek o wpis / zmianę zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

Ostatnia zmiana: Wprowadzenie dokumentu do BIP
Zmiany dokonał: Robert Czajczyński
Data zmiany: 29-05-18 09:05
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Serwis BIP Starostwa Powiatowego w Pleszewie używa plików cookies (ciasteczka) oraz podobnych technologii celem prawidłowego świadczenia usług.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki użytkownika oznacza zgodę na zapisanie informacji na dysku. W każdej chwili użytkownik może zmienić swoje ustawienia. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem klauzuli informacyjnej dot. stosowania RODO tj zakresu i miejsca przechowywania danych pozyskanych za pomocą niniejszego serwisu i innych serwisów starostwa. Czytaj więcej…

Zrozumiałem