Powiat Pleszewski

Skład komisji Rady Powiatu 2018 - 2023

Komisja Rewizyjna
-
powołana uchwałą Nr II/8/2018 Rady Powiatu w  Pleszewie  z dnia 7 grudnia 2018 r.;
- przedmiot działania: sprawowanie kontroli nad działalnością Zarządu Powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych;
- skład osobowy komisji:

Wojciech Barszczewski – Przewodniczący
Zbigniew Duszczak –  Zastępca Przewodniczącego
Mirosław Maruszewski – Zastępca Przewodniczącego
Andrzej Madaliński – Sekretarz Komisji
Krystian Klak – Członek Komisji
Przemysław Kazuś – Członek Komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
- powołana uchwałą Nr II/9/2018 Rady Powiatu w  Pleszewie  z dnia 7 grudnia 2018 r.;
- przedmiot działania: rozpatrywanie skarg na działania Zarządu Powiatu i powiatowych  jednostek organizacyjnych, wniosków  oraz petycji składanych przez obywateli  
- skład osobowy komisji:

Andrzej Madaliński  – Przewodniczący
Michał Kaczmarek –  Zastępca Przewodniczącego
Renata Reszel – Zastępca Przewodniczącego
Wojciech Barszczewski – Członek Komisji
Krystian Klak – Członek Komisji

Komisja doraźna Statutowa
- powołana uchwałą Nr II/10/2018 Rady Powiatu w  Pleszewie  z dnia 7 grudnia 2018 r.;
- przedmiot działania: analiza Statutu Powiatu Pleszewskiego i opracowanie propozycji zmian w Statucie  usprawniających funkcjonowanie organów Powiatu; opracowanie  projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Pleszewskiego uwzględniającego zmiany  zaproponowane przez Komisję; 
- skład osobowy komisji:

Przemysław Kazuś – Przewodniczący
Mateusz Bukowski – Zastępca Przewodniczącego
Marian Adamek – Członek Komisji
Mirosław Kuberka – Członek Komisji
Leopold Lis – Członek Komisji


Zasady  powoływania  komisji  Rady   Powiatu w Pleszewie,  ich  liczby, rodzaju  oraz  określenia ich stanu liczbowego reguluje Uchwała Nr  IV/25/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r.

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania
- powołana Uchwałą Nr IV/26/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dn. 31 stycznia 2019 r. , zmieniona  Uchwałą Nr XXXIX/278/2023 z dn. 18 lipca 2023 roku 
- przedmiot  działania: analiza polityki budżetowej Powiatu, opiniowanie  budżetu Powiatu i etapów jego realizacji  oraz analiza i opiniowanie sposobu  gospodarowania mieniem Powiatu,
- skład osobowy komisji:

Przemysław Kazuś – Przewodniczący
Mateusz Bukowski – Zastępca Przewodniczącego
Wojciech Barszczewski - Członek Komisji
Fabian Reśliński  - Członek Komisji (Uchwała Nr XXXIX/278/2023 z dn. 18 lipca 2023 roku) 
Piotr Kopczyński - Członek Komisji  wygaśnięcie z dniem 15 czerwca 2023 r. mandatu radnego wybranego do Rady Powiatu w Pleszewie w okręgu wyborczym nr 2 z listy nr 14 - KW PLESZEWSKIE STOW. „WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ”, z powodu śmierci POSTANOWIENIE NR 186/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU I z dnia 28 czerwca 2023 r.
                             
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej  i Bezpieczeństwa Publicznego
- powołana uchwałą Nr IV/27/2019 Rady Powiatu w  Pleszewie  z dnia 31 stycznia 2019 r.;
- przedmiot działania: opiniowanie działań Powiatu na rzecz ochrony zdrowia, wspierania  osób  niepełnosprawnych, polityki społecznej, przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji lokalnego rynku  pracy  oraz bezpieczeństwa publicznego; 
- skład osobowy komisji:
Mirosław Maruszewski – Przewodniczący
Zbigniew Rodek – Zastępca Przewodniczącego
Zbigniew Duszczak – Członek Komisji
Leopold Lis - Członek Komisji
Michał Kaczmarek - Członek Komisji
Jolanta Pankowiak - Członek Komisji
Andrzej Biesiada - Członek Komisji

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

- powołana uchwałą Nr VI/28/2019 Rady Powiatu w  Pleszewie  z dnia 31 stycznia 2019 r.;
- przedmiot działania: opiniowanie kierunków działań Powiatu w zakresie ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa oraz działań proekologicznych 
- skład osobowy komisji:
Krystian Klak – Przewodniczący( zm. Uchwałą Nr XXIII/175/2021  Rady Powiatu w Pleszewie z dn. 28 września 2021 r.), do 28 września 2021 Zastępca Przewodniczącego;
Fabian Reśliński  –Zastępca Przewodniczącego (Uchwała XXXIX/279/2023 z dn.18.07.2023)
Radomir Zdunek - Członek Komisji
Wojciech Maniak - Członek Komisji
Mateusz Bukowski - Członek Komisji
Andrzej Biesiada - Członek Komisji
Mirosław Kuberka - Członek Komisji   (zmiana uchwała NR XXXIX/279/2023 z dn. 18.07.2023) (do 28 września 2021 roku- Przewodniczący Komisji, zm. Uchwałą Nr XXIII/175/2021  Rady Powiatu w Pleszewie z dn. 28 września 2021 r.;)

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 
- powołana uchwałą Nr IV/29/2019 Rady Powiatu w  Pleszewie  z dnia 31 stycznia 2019 r.; zm. Uchwała Nr XXXIX/280/2023  z 18.07.2023, 
- przedmiot działania: analiza polityki oświatowej Powiatu oraz działań na rzecz rozwoju kultury, sportu i turystyki
- skład osobowy komisji:

Zbigniew Duszczak – Przewodniczący
Andrzej Biesiada – Zastępca Przewodniczącego
Mirosław Kuberka - Członek Komisji
Marek Szewczyk - Członek Komisji
Leopold Lis - Członek Komisji
Piotr Kopczyński - Członek Komisji wygaśnięcie z dniem 15 czerwca 2023 r. mandatu radnego wybranego do Rady Powiatu w Pleszewie w okręgu wyborczym nr 2 z listy nr 14 - KW PLESZEWSKIE STOW. „WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ”, z powodu śmierci POSTANOWIENIE NR 186/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU I z dnia 28 czerwca 2023 r.

Komisja Strategii, Rozwoju Regionalnego i Promocji 
- powołana uchwałą Nr IV/30/2019 Rady Powiatu w  Pleszewie  z dnia 31 stycznia 2019 r.;
- przedmiot działania: opiniowanie kierunków działania Powiatu w zakresie rozwoju gospodarczego Powiatu, monitorowania zmian w dokumentach programowych na poziomie gminnym, wojewódzkim i krajowym, promocji Powiatu oraz współpracy zagranicznej 
- skład osobowy komisji:

Jolanta Pankowiak – Przewodnicząca ( zm. Uchwałą Nr XX/165/2021  Rady Powiatu w Pleszewie z dn. 29 czerwca 2021 r.), do 29 czerwca 2021 Zastępca Przewodniczącej;
Renata Reszel – Zastępca Przewodniczącej,  (do 29 czerwca 2021 roku- Przewodnicząca Komisji, zm. Uchwałą nr XX/165/2021  Rady Powiatu w Pleszewie z dn. 29 czerwca 2021 r.)
Marek Szewczyk - Członek Komisji
Radomir Zdunek - Członek Komisji


Ostatnia zmiana: Aktualizacja dokumentu
Zmiany dokonał: Dorota Drosdowska
Data zmiany: 01-10-21 10:22
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Serwis BIP Starostwa Powiatowego w Pleszewie używa plików cookies (ciasteczka) oraz podobnych technologii celem prawidłowego świadczenia usług.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki użytkownika oznacza zgodę na zapisanie informacji na dysku. W każdej chwili użytkownik może zmienić swoje ustawienia. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem klauzuli informacyjnej dot. stosowania RODO tj zakresu i miejsca przechowywania danych pozyskanych za pomocą niniejszego serwisu i innych serwisów starostwa. Czytaj więcej…

Zrozumiałem