Powiat Pleszewski

Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu pleszewskiegoHARMONOGRAM DYŻURÓW W 2024 ROKU

W Powiecie Pleszewskim w roku 2024 działają dwa punkty NPP/NPO:
 

W punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalizacji Pleszew porad udzielają adwokaci i radcy prawni na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Pleszewskim a ORA oraz OIRP w Poznaniu (zobacz: całoroczny harmonogram dyżurów Punkt nr 1).

Prowadzenie drugiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w lokalizacji Chocz – Czermin – Dobrzyca – Gizałki – Gołuchów Powiat powierzył organizacji pozarządowej wyłonionej w konkursie ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie tj. Fundacji "AUDITORIUM" z siedzibą we Wrześni, ul. Świdnicka 34, 62-300 Września (zobacz: całoroczny harmonogram dyżurów Punkt nr 2).

HARMONOGRAM DYŻURÓW W 2023 ROKU

W Powiecie Pleszewskim w roku 2023 działają dwa punkty NPP/NPO:
 

W punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalizacji Pleszew porad udzielają adwokaci i radcy prawni na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Pleszewskim a ORA oraz OIRP w Poznaniu (zobacz: całoroczny harmonogram dyżurów Punkt nr 1).

Prowadzenie drugiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w lokalizacji Chocz – Czermin – Dobrzyca – Gizałki – Gołuchów Powiat powierzył organizacji pozarządowej wyłonionej w konkursie ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie tj. Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze, ul. Stefana Batorego 8 (zobacz: całoroczny harmonogram dyżurów Punkt nr 2).

 HARMONOGRAM DYŻURÓW W 2022 ROKU


W Powiecie Pleszewskim w roku 2022 działają trzy punkty NPP/NPO świadczące pomoc w różnych lokalizacjach.
 
W punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalizacji Gizałki – Chocz – Czermin porad udzielają adwokaci i radcy prawni na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Pleszewskim a ORA oraz OIRP w Poznaniu (zobacz: całoroczny harmonogram dyżurów).

Prowadzenie drugiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalizacji Pleszew – Czermin Powiat powierzył organizacji pozarządowej wyłonionej w konkursie ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz. 1057), tj. Stowarzyszeniu "Sursum Corda" z siedzibą w Nowym Sączu (zobacz: harmonogram dyżurów).

Obsługę trzeciego punktu w lokalizacji Dobrzyca – Gołuchów w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Powiat również zlecił Stowarzyszeniu "Sursum Corda" (zobacz: harmonogram dyżurów).

HARMONOGRAM DYŻURÓW W 2020 ROKU

I PUNKT

Prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” , ul. Batorego 8, 56-200 Góra

PLESZEW – poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 8.00 – 12.30

miejsce : budynek A Starostwa Powiatowego w Pleszewie, ul. Poznańska 79, 63-300 Pleszew, pokój nr 13 na parterze

informacja telefoniczna : 62 742 96 16, 742 96 45

zapisy : 62 742 96 00 biuro obsługi Starostwa Powiatowego w Pleszewie

CZERMIN : wtorek w godzinach 8.00 – 12.30

miejsce : Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie , 63-304 Czermin 1

informacja telefoniczna i zapisy : 62 741 60 31, 741 75 67, 741 73 23

II PUNKT ( NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE )

Prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”, ul. Batorego 8, 56-200 Góra

DOBRZYCA : poniedziałek, wtorek w godzinach 8.00 – 12.30

miejsce : Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy, ul. Koźmińska 10, 63-330 Dobrzyca

informacja telefoniczna i zapisy: 62 741 31 76

GOŁUCHÓW : środa, czwartek, piątek w godzinach 8.00 – 12.30

miejsce : Urząd Gminy w Gołuchowie, ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów

informacja i zapisy : 62 761 70 17

III PUNKT ( punkt z dyżurami adwokatów i radców prawnych na zasadach określonych w porozumieniach zawartych przez Powiat Pleszewski z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu i Okręgową Radą Adwokacką w Poznaniu )

GIZAŁKI : poniedziałek, wtorek w godzinach 8.00 – 12.00

miejsce : Urząd Gminy w Gizałkach , ul. Kaliska 23, 63-308 Gizałki

informacja telefoniczna i zapisy: 62 741 15 17

CHOCZ : środa, czwartek w godzinach od 15.00 – 19.00 oraz od 8.00 – 12.00

miejsce : Zespół Szkół w Choczu , ul. Konopnickiej 6, 63-313 Chocz

informacja telefoniczna i zapisy: 62 741 53 30 ( DOKŁADNE GODZINY I TERMINY W ZAKŁADCE HARMONOGRAM PRACY)

CZERMIN : piątek w godzinach 8.00 – 12.00

miejsce : Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie , 63-304 Czermin 1

informacja telefoniczna i zapisy : 62 741 60 31, 741 75 67, 741 73 23Dyżury adwokatów i radców prawnych w punkcie Gizałki – Chocz – Czermin w 2020r.

Lp

Daty dyżurów

Pełniący dyżur

1

01.01 – 03.01

radca prawny

2

06.01  – 10.01

adwokat

3

13.01 – 17.01

radca prawny

4

20.01 – 24.01

adwokat

5

27.01 – 31.01

radca prawny

6

03.02 – 07.02

adwokat

7

10.02 – 14.02

radca prawny

8

17.02 – 21.02

adwokat

9

24.02 – 28.02

radca prawny

10

02.03 – 06.03

adwokat

11

09.03 – 13.03

radca prawny

12

16.03 – 20.03

adwokat

13

23.03 – 27.03

radca prawny

14

30.03 – 03.04

adwokat

15

06.04 – 10.04

radca prawny

16

13.04 – 17.04

adwokat

17

20.04 – 24.04

radca prawny

18

27.04 – 01.05

adwokat

19

04.05 – 08.05

radca prawny

20

11.05 – 15.05

adwokat

21

18.05 – 22.05

radca prawny

22

25.05 – 29.05

adwokat

23

01.06 – 05.06

radca prawny

24

08.06 – 12.06

adwokat

25

15.06 – 19.06

radca prawny

26

22.06 – 26.06

adwokat

27

29.06 – 03.07

radca prawny

28

06.07 – 10.07

adwokat

29

13.07 – 17.07

radca prawny

30

20.07 – 24.07

adwokat

31

27.07 – 31.07

radca prawny

32

03.08 – 07.08

adwokat

33

10.08 – 14.08

radca prawny

34

17.08 – 21.08

adwokat

35

24.08 – 28.08

radca prawny

36

31.08 – 04.09

adwokat

37

07.09 – 11.09

radca prawny

38

14.09 – 18.09

adwokat

39

21.09 – 25.09

radca prawny

40

28.09 – 02.10

adwokat

41

05.10 – 09.10

radca prawny

42

12.10 – 16.10

adwokat

43

19.10 – 23.10

radca prawny

44

26.10 – 30.10

adwokat

45

02.11 – 06.11

radca prawny

46

09.11 – 13.11

adwokat

47

16.11 – 20.11

radca prawny

48

23.11 – 27.11

adwokat

49

30.11 – 04.12

radca prawny

50

07.12 – 11.12

adwokat

51

14.12 – 18.12

radca prawny

52

21.12 – 25.12

adwokat

53

28.12 – 31.12

radca prawnyDyżury radców prawnych w punkcie Gizałki – Chocz – Czermin w 2020r.

 

Lp

Data dyżuru

Miejsce dyżuru

Osoba dyżurująca

1

01.01 (środa)

Chocz

WOLNE

2

02.01 (czwartek)

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

3

03.01 (piątek)

Czermin

Marcin Sitnicki

4

13.01 (poniedziałek)

Gizałki

Marcin Rajman

5

14.01 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

6

15.01 (środa)

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

7

16.01 (czwartek)

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

8

17.01 (piątek)

Czermin

Marcin Sitnicki

9

27.01 (poniedziałek)

Gizałki

Marcin Rajman

10

28.01 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

11

29.01 (środa)

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

12

30.01 (czwartek)

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

13

31.01 (piątek)

Czermin

Marcin Sitnicki

15

10.02 (poniedziałek)

Gizałki

Marcin Rajman

16

11.02 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

17

12.02 (środa)

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

18

13.02 (czwartek)

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

19

14.02 (piątek)

Czermin

Marcin Sitnicki

20

24.02 (poniedziałek)

Gizałki

Marcin Rajman

21

25.02 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

22

26.02 (środa)

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

23

27.02 (czwartek)

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

24

28.02 (piątek)

Czermin

Marcin Sitnicki

25

09.03 (poniedziałek)

Gizałki

Marcin Rajman

26

10.03 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

27

11.03 (środa)

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

28

12.03 (czwartek)

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

29

13.03 (piątek)

Czermin

Marcin Sitnicki

30

23.03 (poniedziałek)

Gizałki

Marcin Rajman

31

24.03 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

32

25.03 (środa)

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

33

26.03 (czwartek)

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

34

27.03 (piątek)

Czermin

Marcin Sitnicki

35

06.04 (poniedziałek)

Gizałki

Marcin Rajman

36

07.04 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

37

08.04 (środa)

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

38

09.04 (czwartek)

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

39

10.04 (piątek)

Czermin

Marcin Sitnicki

40

20.04 (poniedziałek)

Gizałki

Marcin Rajman

41

21.04 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

42

22.04 (środa)

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

43

23.04 (czwartek)

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

44

24.04 (piątek)

Czermin

Marcin Sitnicki

45

04.05 (poniedziałek)

Gizałki

Marcin Rajman

46

05.05 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

47

06.05 (środa)

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

48

07.05 (czwartek)

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

49

08.05 (piątek)

Czermin

Marcin Sitnicki

50

18.05 (poniedziałek)

Gizałki

Marcin Rajman

51

19.05 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

52

20.05 (środa)

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

53

21.05 (czwartek)

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

54

22.05 (piątek)

Czermin

Marcin Sitnicki

55

01.06 (poniedziałek)

Gizałki

Marcin Rajman

56

02.06 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

57

03.06 (środa)

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

58

04.06 (czwartek)

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

59

05.06 (piątek)

Czermin

Marcin Sitnicki

60

15.06 (poniedziałek)

Gizałki

Marcin Rajman

61

16.06 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

62

17.06 (środa)

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

63

18.06 (czwartek)

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

64

19.06 (piątek)

Czermin

Marcin Sitnicki

65

29.06 (poniedziałek)

Gizałki

Marcin Rajman

66

30.06 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

67

01.07 (środa)

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

68

02.07 (czwartek)

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

69

03.07 (piątek)

Czermin

Marcin Sitnicki

70

13.07 (poniedziałek)

Gizałki

Marcin Rajman

71

14.07 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

72

15.07 (środa)

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

73

16.07 (czwartek)

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

74

17.07 (piątek)

Czermin

Marcin Sitnicki

75

27.07 (poniedziałek)

Gizałki

Marcin Rajman

76

28.07 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

77

29.07 (środa)

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

78

30.07 (czwartek)

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

79

31.07 (piątek)

Czermin

Marcin Sitnicki

80

10.08 (poniedziałek)

Gizałki

Marcin Rajman

81

11.08 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

82

12.08 (środa)

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

83

13.08 (czwartek)

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

84

14.08 (piątek)

Czermin

Marcin Sitnicki

85

24.08 (poniedziałek)

Gizałki

Marcin Rajman

86

25.08 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

87

26.08 (środa)

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

88

27.08 (czwartek)

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

89

28.08 (piątek)

Czermin

Marcin Sitnicki

90

07.09 (poniedziałek)

Gizałki

Marcin Rajman

91

08.09 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

92

09.09 (środa)

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

93

10.09 (czwartek)

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

94

11.09 (piątek)

Czermin

Marcin Sitnicki

95

21.09 (poniedziałek)

Gizałki

Marcin Rajman

96

22.09 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

97

23.09 (środa)

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

98

24.09 (czwartek)

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

99

25.09 (piątek)

Czermin

Marcin Sitnicki

100

05.10 (poniedziałek)

Gizałki

Marcin Rajman

101

06.10 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

102

07.10 (środa)

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

103

08.10 (czwartek)

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

104

09.10 (piątek)

Czermin

Marcin Sitnicki

105

19.10 (poniedziałek)

Gizałki

Marcin Rajman

106

20.10 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

107

21.10 (środa)

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

108

22.10 (czwartek)

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

109

23.10 (piątek)

Czermin

Marcin Sitnicki

110

02.11 (poniedziałek)

Gizałki

Marcin Rajman

111

03.11 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

112

04.11 (środa)

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

113

05.11 (czwartek)

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

114

06.11 (piątek)

Czermin

Marcin Sitnicki

115

16.11 (poniedziałek)

Gizałki

Marcin Rajman

116

17.11 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

117

18.11 (środa)

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

118

19.11 (czwartek)

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

119

20.11 (piątek)

Czermin

Marcin Sitnicki

120

30.11 (poniedziałek)

Gizałki

Marcin Rajman

121

01.12 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

122

02.12 (środa)

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

123

03.12 (czwartek)

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

124

04.12 (piątek)

Czermin

Marcin Sitnicki

125

14.12 (poniedziałek)

Gizałki

Marcin Rajman

126

15.12 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

127

16.12 (środa)

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

128

17.12 (czwartek)

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

129

18.12 (piątek)

Czermin

Marcin Sitnicki

130

28.12 (poniedziałek)

Gizałki

Marcin Rajman

131

29.12 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

132

30.12 ( środa )

Chocz od 15.00

Marcin Sitnicki

133

31.12. (czwartek)

Chocz od 15.00

Marcin SitnickiHARMONOGRAM DYŻURÓW W 2019r.


I  PUNKT

Prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Wsparcie, Informacja, Rozwój" , ul. Batorego 8, 56-200 Góra

PLESZEW – poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 8.00 – 12.00

miejsce : budynek A Starostwa Powiatowego w Pleszewie, ul. Poznańska 79, 63-300 Pleszew, pokój nr 13 na parterze

informacja telefoniczna : 62 742 96 16, 742 96 45

zapisy : 62 742 96 00 biuro obsługi Starostwa Powiatowego w Pleszewie

CZERMIN : wtorek w godzinach 8.00 – 12.00

miejsce : Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie , 63-304 Czermin 1

informacja telefoniczna : 62 741 60 31, 741 75 67, 741 73 23

zapisy :


II PUNKT

Prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Wsparcie, Informacja, Rozwój", ul. Batorego 8, 56-200 Góra

DOBRZYCA : poniedziałek, wtorek w godzinach 8.00 – 12.00

miejsce : Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy, ul. Koźmińska 10, 63-330 Dobrzyca

informacja telefoniczna : 62 741 31 76

zapisy : 62 741 31 76

GOŁUCHÓW : środa, czwartek, piątek w godzinach 8.00 – 12.00

miejsce : Urząd Gminy w Gołuchowie, ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów

informacja : 62 761 70 17

zapisy : 62 761 70 17


III PUNKT ( punkt z dyżurami adwokatów i radców prawnych na zasadach określonych w porozumieniach zawartych przez Powiat Pleszewski z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu i Okręgową Radą Adwokacką w Poznaniu )

GIZAŁKI : poniedziałek, wtorek w godzinach 8.00 – 12.00

miejsce : Urząd Gminy w Gizałkach , ul. Kaliska 23, 63-308 Gizałki

informacja telefoniczna : 62 741 15 17

zapisy : 62 741 15 17

CHOCZ : środa, czwartek w godzinach 8.00 – 12.00

miejsce : Zespół Szkół w Choczu , ul. Konopnickiej 6, 63-313 Chocz

informacja telefoniczna : 62 741 53 30

zapisy : 62 741 53 30

CZERMIN : piątek w godzinach 8.00 – 12.00

miejsce : Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie , 63-304 Czermin 1

informacja telefoniczna : 62 741 60 31, 741 75 67, 741 73 23

zapisy : 62 741 60 31, 741 75 67, 741 73 23


Dyżury adwokatów i radców prawnych
w punkcie Gizałki – Chocz – Czermin
w 2019r.

Lp

Daty dyżurów

Pełniący dyżur

1

01.01 – 04.01

radca prawny

2

07.01  – 11.01

adwokat

3

14.01 – 18.01

radca prawny

4

21.01 – 25.01

adwokat

5

28.01 – 01.02

radca prawny

6

04.02 – 08.02

adwokat

7

11.02 – 15.02

radca prawny

8

18.02 – 22.02

adwokat

9

25.02 – 01.03

radca prawny

10

04.03 – 08.03

adwokat

11

11.03 – 15.03

radca prawny

12

18.03 – 22.03

adwokat

13

25.03 – 29.03

radca prawny

14

01.04 – 05.04

adwokat

15

08.04 – 12.04

radca prawny

16

15.04 – 19.04

adwokat

17

22.04 – 26.04

radca prawny

18

29.04 – 03.05

adwokat

19

06.05 – 10.05

radca prawny

20

13.05 – 17.05

adwokat

21

20.05 – 24.05

radca prawny

22

27.05 – 31.05

adwokat

23

03.06 – 07.06

radca prawny

24

10.06 – 14.06

adwokat

25

17.06 – 21.06

radca prawny

26

24.06 – 28.06

adwokat

27

01.07 – 05.07

radca prawny

28

08.07 – 12.07

adwokat

29

15.07 – 19.07

radca prawny

30

22.07 – 26.07

adwokat

31

29.07 – 02.08

radca prawny

32

05.08 – 09.08

adwokat

33

12.08 – 16.08

radca prawny

34

19.08 – 23.08

adwokat

35

26.08 – 30.08

radca prawny

36

02.09 – 06.09

adwokat

37

09.09 – 13.09

radca prawny

38

16.09 – 20.09

adwokat

39

23.09 – 27.09

radca prawny

40

30.09 – 04.10

adwokat

41

07.10 – 11.10

radca prawny

42

14.10 – 18.10

adwokat

43

21.10 – 25.10

radca prawny

44

28.10 – 01.11

adwokat

45

04.11 – 08.11

radca prawny

46

11.11 – 15.11

adwokat

47

18.11 – 22.11

radca prawny

48

25.11 – 29.11

adwokat

49

02.12 – 06.12

radca prawny

50

09.12 – 13.12

adwokat

51

16.12 – 20.12

radca prawny

52

23.12 – 27.12

adwokat

53

30.12 – 31.12

radca prawny

  

Dyżury radców prawnych
w punkcie Gizałki – Chocz – Czermin w 2019r.

Lp

Data dyżuru

Miejsce dyżuru

Osoba dyżurująca

1

01.01 (wtorek) WOLNE

Gizałki

-

2

02.01 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

3

03.01 (czwartek)

Chocz

Marcin Sitnicki

4

04.01 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

5

14.01 (poniedziałek)

Gizałki

Przemysław Borkowski

6

15.01 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

7

16.01 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

8

17.01 (czwartek)

Chocz

Marcin Sitnicki

9

18.01 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

10

28.01 (poniedziałek)

Gizałki

Przemysław Borkowski

11

29.01 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

12

30.01 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

13

31.01 (czwartek)

Chocz

Marcin Sitnicki

14

01.02 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

15

11.02 (poniedziałek)

Gizałki

Przemysław Borkowski

16

12.02 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

17

13.02 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

18

14.02 (czwartek)

Chocz

Marcin Sitnicki

19

15.02 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

20

25.02 (poniedziałek)

Gizałki

Przemysław Borkowski

21

26.02 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

22

27.02 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

23

28.02 (czwartek)

Chocz

Marcin Sitnicki

24

01.03 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

25

11.03 (poniedziałek)

Gizałki

Przemysław Borkowski

26

12.03 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

27

13.03 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

28

14.03 (czwartek)

Chocz

Marcin Sitnicki

29

15.03 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

30

25.03 (poniedziałek)

Gizałki

Przemysław Borkowski

31

26.03 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

32

27.03 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

33

28.03 (czwartek)

Chocz

Marcin Sitnicki

34

29.03 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

35

08.04 (poniedziałek)

Gizałki

Przemysław Borkowski

36

09.04 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

37

10.04 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

38

11.04 (czwartek)

Chocz

Marcin Sitnicki

39

12.04 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

40

22.04 (poniedziałek) WOLNE

Gizałki

-

41

23.04 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

42

24.04 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

43

25.04 (czwartek)

Chocz

Marcin Sitnicki

44

26.04 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

45

06.05 (poniedziałek)

Gizałki

Przemysław Borkowski

46

07.05 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

47

08.05 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

48

09.05 (czwartek)

Chocz

Marcin Sitnicki

49

10.05 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

50

20.05 (poniedziałek)

Gizałki

Przemysław Borkowski

51

21.05 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

52

22.05 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

53

23.05 (czwartek)

Chocz

Marcin Sitnicki

54

24.05 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

55

03.06 (poniedziałek)

Gizałki

Przemysław Borkowski

56

04.06 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

57

05.06 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

58

06.06 (czwartek)

Chocz

Marcin Sitnicki

59

07.06 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

60

17.06 (poniedziałek)

Gizałki

Przemysław Borkowski

61

18.06 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

62

19.06 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

63

20.06 (czwartek) WOLNE

Chocz

-

64

21.06 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

65

01.07 (poniedziałek)

Gizałki

Przemysław Borkowski

66

02.07 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

67

03.07 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

68

04.07 (czwartek)

Chocz

Marcin Sitnicki

69

05.07 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

70

15.07 (poniedziałek)

Gizałki

Przemysław Borkowski

71

16.07 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

72

17.07 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

73

18.07 (czwartek)

Chocz

Marcin Sitnicki

74

19.07 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

75

29.07 (poniedziałek)

Gizałki

Przemysław Borkowski

76

30.07 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

77

31.07 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

78

01.08 (czwartek)

Chocz

Marcin Sitnicki

79

02.08 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

80

12.08 (poniedziałek)

Gizałki

Przemysław Borkowski

81

13.08 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

82

14.08 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

83

15.08 (czwartek) WOLNE

Chocz

-

84

16.08 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

85

26.08 (poniedziałek)

Gizałki

Przemysław Borkowski

86

27.08 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

87

28.08 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

88

29.08 (czwartek)

Chocz

Marcin Sitnicki

89

30.08 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

90

09.09 (poniedziałek)

Gizałki

Przemysław Borkowski

91

10.09 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

92

11.09 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

93

12.09 (czwartek)

Chocz

Marcin Sitnicki

94

13.09 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

95

23.09 (poniedziałek)

Gizałki

Przemysław Borkowski

96

24.09 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

97

25.09 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

98

26.09 (czwartek)

Chocz

Marcin Sitnicki

99

27.09 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

100

07.10 (poniedziałek)

Gizałki

Przemysław Borkowski

101

08.10 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

102

09.10 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

103

10.10 (czwartek)

Chocz

Marcin Sitnicki

104

11.10 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

105

21.10 (poniedziałek)

Gizałki

Przemysław Borkowski

106

22.10 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

107

23.10 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

108

24.10 (czwartek)

Chocz

Marcin Sitnicki

109

25.10 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

110

04.11 (poniedziałek)

Gizałki

Przemysław Borkowski

111

05.11 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

112

06.11 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

113

07.11 (czwartek)

Chocz

Marcin Sitnicki

114

08.11 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

115

18.11 (poniedziałek)

Gizałki

Przemysław Borkowski

116

19.11 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

117

20.11 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

118

21.11 (czwartek)

Chocz

Marcin Sitnicki

119

22.11 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

120

02.12 (poniedziałek)

Gizałki

Przemysław Borkowski

121

03.12 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

122

04.12 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

123

05.12 (czwartek)

Chocz

Marcin Sitnicki

124

06.12 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

125

16.12 (poniedziałek)

Gizałki

Przemysław Borkowski

126

17.12 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

127

18.12 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

128

19.12 (czwartek)

Chocz

Marcin Sitnicki

129

20.12 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

130

30.12 (poniedziałek)

Gizałki

Przemysław Borkowski

131

31.12 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter


Dyżury adwokatów
w punkcie Gizałki – Chocz – Czermin w 2019r.

Lp

Data dyżuru

Miejsce dyżuru

Osoba dyżurująca

1

07.01 (poniedziałek)

Gizałki

Jacek Bargieł

2

08.01 (wtorek)

Gizałki

Jacek Bargieł

3

09.01 (środa)

Chocz

Alina Tarnawska

4

10.01 (czwartek)

Chocz

Alina Tarnawska

5

11.01 (piątek)

Czermin

Jakub Michalski

6

21.01 (poniedziałek)

Gizałki

Alina Tarnawska

7

22.01 (wtorek)

Gizałki

Alina Tarnawska

8

23.01 (środa)

Chocz

Jakub Michalski

9

24.01 (czwartek)

Chocz

Jakub Michalski

10

25.01 (piątek)

Czermin

Jakub Michalski

11

04.02 (poniedziałek)

Gizałki

Jacek Bargieł

12

05.02 (wtorek)

Gizałki

Jacek Bargieł

13

06.02 (środa)

Chocz

Alina Tarnawska

14

07.02 (czwartek)

Chocz

Alina Tarnawska

15

08.02 (piątek)

Czermin

Jakub Michalski

16

18.02 (poniedziałek)

Gizałki

Alina Tarnawska

17

19.02 (wtorek)

Gizałki

Alina Tarnawska

18

20.02 (środa)

Chocz

Jakub Michalski

19

21.02 (czwartek)

Chocz

Jakub Michalski

20

22.02 (piątek)

Czermin

Jakub Michalski

21

04.03 (poniedziałek)

Gizałki

Jacek Bargieł

22

05.03 (wtorek)

Gizałki

Jacek Bargieł

23

06.03 (środa)

Chocz

Alina Tarnawska

24

07.03 (czwartek)

Chocz

Alina Tarnawska

25

08.03 (piątek)

Czermin

Jakub Michalski

26

18.03 (poniedziałek)

Gizałki

Alina Tarnawska

27

19.03 (wtorek)

Gizałki

Alina Tarnawska

28

20.03 (środa)

Chocz

Jakub Michalski

29

21.03 (czwartek)

Chocz

Jakub Michalski

30

22.03 (piątek)

Czermin

Jakub Michalski

31

01.04 (poniedziałek)

Gizałki

Jacek Bargieł

32

02.04 (wtorek)

Gizałki

Jacek Bargieł

33

03.04 (środa)

Chocz

Alina Tarnawska

34

04.04 (czwartek)

Chocz

Alina Tarnawska

35

05.04 (piątek)

Czermin

Jakub Michalski

36

15.04 (poniedziałek)

Gizałki

Alina Tarnawska

37

16.04 (wtorek)

Gizałki

Alina Tarnawska

38

17.04 (środa)

Chocz

Jakub Michalski

39

18.04 (czwartek)

Chocz

Jakub Michalski

40

19.04 (piątek)

Czermin

Jakub Michalski

40

29.04 (poniedziałek)

Gizałki

Jacek Bargieł

41

30.04 (wtorek)

Gizałki

Jacek Bargieł

42

01.05 (środa) WOLNE

Chocz

-

43

02.05 (czwartek)

Chocz

Alina Tarnawska

44

03.05 (piątek) WOLNE

Czermin

-

45

13.05 (poniedziałek)

Gizałki

Alina Tarnawska

46

14.05 (wtorek)

Gizałki

Alina Tarnawska

47

15.05 (środa)

Chocz

Jakub Michalski

48

16.05 (czwartek)

Chocz

Jakub Michalski

49

17.05 (piątek)

Czermin

Jakub Michalski

50

27.05 (poniedziałek)

Gizałki

Jacek Bargieł

51

28.05 (wtorek)

Gizałki

Jacek Bargieł

52

29.05 (środa)

Chocz

Alina Tarnawska

53

30.05 (czwartek)

Chocz

Alina Tarnawska

54

31.05 (piątek)

Czermin

Jakub Michalski

55

10.06 (poniedziałek)

Gizałki

Alina Tarnawska

56

11.06 (wtorek)

Gizałki

Alina Tarnawska

57

12.06 (środa)

Chocz

Jakub Michalski

58

13.06 (czwartek)

Chocz

Jakub Michalski

59

14.06 (piątek)

Czermin

Jakub Michalski

60

24.06 (poniedziałek)

Gizałki

Jacek Bargieł

61

25.06 (wtorek)

Gizałki

Jacek Bargieł

62

26.06 (środa)

Chocz

Alina Tarnawska

63

27.06 (czwartek)

Chocz

Alina Tarnawska

64

28.06 (piątek)

Czermin

Jakub Michalski

65

08.07 (poniedziałek)

Gizałki

Alina Tarnawska

66

09.07 (wtorek)

Gizałki

Alina Tarnawska

67

10.07 (środa)

Chocz

Jakub Michalski

68

11.07 (czwartek)

Chocz

Jakub Michalski

69

12.07 (piątek)

Czermin

Jakub Michalski

70

22.07 (poniedziałek)

Gizałki

Jacek Bargieł

71

23.07 (wtorek)

Gizałki

Jacek Bargieł

72

24.07 (środa)

Chocz

Alina Tarnawska

73

25.07 (czwartek)

Chocz

Alina Tarnawska

74

26.07 (piątek)

Czermin

Jakub Michalski

75

05.08 (poniedziałek)

Gizałki

Alina Tarnawska

76

06.08 (wtorek)

Gizałki

Alina Tarnawska

77

07.08 (środa)

Chocz

Jakub Michalski

78

08.08 (czwartek)

Chocz

Jakub Michalski

79

09.08 (piątek)

Czermin

Jakub Michalski

80

19.08 (poniedziałek)

Gizałki

Jacek Bargieł

81

20.08 (wtorek)

Gizałki

Jacek Bargieł

82

21.08 (środa)

Chocz

Alina Tarnawska

83

22.08 (czwartek) WOLNE

Chocz

Alina Tarnawska

84

23.08 (piątek)

Czermin

Jakub Michalski

85

02.09 (poniedziałek)

Gizałki

Alina Tarnawska

86

03.09 (wtorek)

Gizałki

Alina Tarnawska

87

04.09 (środa)

Chocz

Jakub Michalski

88

05.09 (czwartek)

Chocz

Jakub Michalski

89

06.09 (piątek)

Czermin

Jakub Michalski

90

16.09 (poniedziałek)

Gizałki

Jacek Bargieł

91

17.09 (wtorek)

Gizałki

Jacek Bargieł

92

18.09 (środa)

Chocz

Alina Tarnawska

93

19.09 (czwartek)

Chocz

Alina Tarnawska

94

20.09 (piątek)

Czermin

Jakub Michalski

95

30.09 (poniedziałek)

Gizałki

Alina Tarnawska

96

01.10 (wtorek)

Gizałki

Alina Tarnawska

97

02.10 (środa)

Chocz

Jakub Michalski

98

03.10 (czwartek)

Chocz

Jakub Michalski

99

04.10 (piątek)

Czermin

Jakub Michalski

100

14.10 (poniedziałek)

Gizałki

Jacek Bargieł

101

15.10 (wtorek)

Gizałki

Jacek Bargieł

102

16.10 (środa)

Chocz

Alina Tarnawska

103

17.10 (czwartek)

Chocz

Alina Tarnawska

104

18.10 (piątek)

Czermin

Jakub Michalski

105

28.10 (poniedziałek)

Gizałki

Alina Tarnawska

106

29.10 (wtorek)

Gizałki

Alina Tarnawska

107

30.10 (środa)

Chocz

Jakub Michalski

108

31.10 (czwartek)

Chocz

Jakub Michalski

109

01.11 (piątek) WOLNE

Czermin

-

110

11.11 (poniedziałek) WOLNE

Gizałki

-

111

12.11 (wtorek)

Gizałki

Jacek Bargieł

112

13.11 (środa)

Chocz

Alina Tarnawska

113

14.11 (czwartek)

Chocz

Alina Tarnawska

114

15.11 (piątek)

Czermin

Jakub Michalski

115

25.11 (poniedziałek)

Gizałki

Alina Tarnawska

116

26.11 (wtorek)

Gizałki

Alina Tarnawska

117

27.11 (środa)

Chocz

Jakub Michalski

118

28.11 (czwartek)

Chocz

Jakub Michalski

119

29.11 (piątek)

Czermin

Jakub Michalski

120

09.12 (poniedziałek)

Gizałki

Jacek Bargieł

121

10.12 (wtorek)

Gizałki

Jacek Bargieł

122

11.12 (środa)

Chocz

Alina Tarnawska

123

12.12 (czwartek)

Chocz

Alina Tarnawska

124

13.12 (piątek)

Czermin

Jakub Michalski

125

23.12 (poniedziałek)

Gizałki

Alina Tarnawska

126

24.12 (wtorek)

Gizałki

Alina Tarnawska

127

25.12 (środa) WOLNE

Chocz

-

128

26.12 (czwartek) WOLNE

Chocz

-

129

27.12 (piątek)

Czermin

Jakub Michalski
Kto może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej w 2019r.?

W 2019r. ustawodawca rozszerzył zakres podmiotowy ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Może z niej skorzystać każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie , że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. W ustawie zrezygnowano z zamkniętego katalogu osób, które mogą skorzystać z usług świadczonych w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz rozszerzenia kręgu beneficjentów systemu nieodpłatnej pomocy prawnej w taki sposób , aby uprawnioną do uzyskania porad była każda osoba fizyczna, która nie będzie w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej , na podstawie pisemnego oświadczenia o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Jest to zasadnicza zmiana w porównaniu z obowiązującymi do końca 2018r. zapisami ustawowymi. System nieodpłatnej pomocy prawnej został otwarty dla osób, które nie zaliczały się dotychczas do żadnej z grup, a znajdują się w sytuacji materialnej uniemożliwiającej skorzystanie z odpłatnych porad prawnych.

Oświadczenie , o którym mowa wyżej stanowi załącznik nr 1 do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. ( t.j. Dz. U. z 2017r. , poz. 2030 ze zm. ).

Poza kolejnością udziela się nieodpłatnych porad prawnych kobietom w ciąży.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą się stawić w punkcie osobiście , oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. w miejscu zamieszkania lub przez telefon.


Co obejmuje pomoc prawna?

Bezpłatna pomoc prawna obejmuje :
  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postepowaniem przygotowawczym, administracyjnym , sądowym lub sądowo-administracyjnym,
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
  • sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
  • bezpłatną mediację,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postepowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 
Nieodpłatna mediacja na etapie przedsądowym

Nową formą świadczenia pomocy prawnej w punktach prowadzonych przez powiaty będzie mediacja na etapie przedsądowym. Bezpłatna mediacja będzie prowadzona w następującym zakresie:
  • informowania o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów , w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających,
  • przygotowania projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji ; przygotowania projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
  • przeprowadzenie mediacji oraz udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

WYJĄTEK


Nieodpłatna mediacja nie będzie obejmowała spraw , w których sąd lub inny organ wydał postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postepowania mediacyjnego albo zachodzi uzasadnione podejrzenie , że w relacji stron występuje przemoc.


Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
 
Druga nową formą świadczenia pomocy prawnej wprowadzoną przez nowe przepisy będzie tzw. nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Zgodnie z ustawą tę formę pomocy prawnej można stosować w rozwiązywaniu problemów w zakresie zadłużenia , spraw mieszkaniowych lub zabezpieczenia społecznego.  Poradnictwo obywatelskie obejmuje poinformowanie osoby uprawnionej o przysługujących jej prawach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemów , w tym, w razie potrzeby , sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.


UWAGA!!!
W Powiecie Pleszewskim mediacja i poradnictwo obywatelskie w ramach stałych dyżurów pojawi się w roku 2020.
Ostatnia zmiana: aktualizacja zakładki na 2024 rok
Zmiany dokonał: Marlena Świątek
Data zmiany: 29-12-23 07:45
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Serwis BIP Starostwa Powiatowego w Pleszewie używa plików cookies (ciasteczka) oraz podobnych technologii celem prawidłowego świadczenia usług.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki użytkownika oznacza zgodę na zapisanie informacji na dysku. W każdej chwili użytkownik może zmienić swoje ustawienia. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem klauzuli informacyjnej dot. stosowania RODO tj zakresu i miejsca przechowywania danych pozyskanych za pomocą niniejszego serwisu i innych serwisów starostwa. Czytaj więcej…

Zrozumiałem