Powiat Pleszewski

Biuro Kontroli Wewnętrznej i Audytu

BIURO KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I AUDYTU

Czas pracy biura:

poniedziałek - piątek godz. 7.30 - 15.30

Struktura biura :

Kierownik BK (Audytor wewnętrzny) - Agnieszka Tomaszewska - tel. /62/ 74 29 635, budynek A, biuro nr 205

audytor@powiatpleszewski.pl

Stanowisko ds. kontroli - Małgorzata Mączka - tel. /62/ 74 29 635, budynek A, biuro nr 205

bk@powiatpleszewski.pl

Zadania biura:

1.opracowywanie rocznych planów kontroli,

2.przeprowadzanie kontroli w Starostwie i powiatowych jednostkach organizacyjnych zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli,

3. przygotowywanie sprawozdań z realizacji planów,

4. przeprowadzanie kontroli doraźnych,

5. przeprowadzanie kontroli w jednostkach otrzymujących z budżetu Powiatu dotacje - w zakresie prawidłowości ich wykorzystania,

6. sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli i monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych,

7. współpraca z organami kontroli zewnętrznej,

8. opracowywanie rocznego planu audytu wewnętrznego,

9. realizacja zadań zapewniających zgodnie z zatwierdzonym planem rocznym audytu wewnętrznego oraz w uzasadnionych wypadkach poza planem audytu,

10.prowadzenie działań audytu wewnętrznego w powiatowych jednostkach organizacyjnych,

11.sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych audytów,

12.przeprowadzenie czynności monitorujących i oceniających wdrożenie rekomendacji,

13.opracowywanie rocznych sprawozdań z przeprowadzonych zadań zapewniających,

14.działania doradcze dotyczące systemów i procedur funkcjonujących w Starostwie,

15. współpraca z audytorami zewnętrznymi.

Rejestry prowadzone przez biuro :

- rejestr własnych kontroli jednostek podległych,

- rejestr kontroli wewnętrznych,

- dziennik przeprowadzonych zadań audytowych.

Procedury Biura (wzory druków):

Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Audytu stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 8/10 Starosty Pleszewskiego z dnia 26 marca 2010r. w sprawie: Regulaminu przeprowadzania audytu wewnętrznego przez Biuro Kontroli Wewnętrznej i Audytu.

Regulamin postępowania przy przeprowadzaniu kontroli przez biuro kontroli stanowiący załącznik do Zarządzenie Nr 4/2010 Starosty Pleszewskiego z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie: Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu kontroli przez biuro kontroli.

Dokumenty do pobrania :

Nr 1 Zarządzenie Nr 33/2012 Starosty Pleszewskiego w sprawie wprowadzenia kodeksu etyki audytora wewnętrznego 

Nr 2 Kodeks etyki audytora

Nr 3 Zarządzenie nr 3/2016 Starosty Pleszewskiego w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania audytu wewnętrznego przez BKWiA 

Nr 4 Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego

Nr 5 Zał. nr 1 do regulaminu audytu wewnętrznego

Nr 6 Zał. nr 2 do regulaminu audytu wewnętrznego

Nr 7 Zał. nr 3 do regulaminu audytu wewnętrznego

Nr 8 Zał. nr 4 do regulaminu audytu wewnętrznego

Nr 9 Regulamin postępowania przy przeprowadzaniu kontroli

Nr 10 Zał. nr 1 do regulaminu kontroli

Nr 11 Zał. nr 2 do regulaminu kontroli

Nr 12 Zał. nr 3 do regulaminu kontroli

Nr 13 Zał. nr 4 do regulaminu kontroli

Nr 14 Zał. nr 5 do regulaminu kontroli

Nr 15 Zał. nr 6 do regulaminu kontroli

Nr 16 Zał. nr 7 do regulaminu kontroli

Nr 17 Zał. nr 8 do regulaminu kontroli

Nr 18 Zał. nr 9 do regulaminu kontroli

Nr 19 Zał. nr 10 do regulaminu kontroli

Nr 20 Zał. nr 11 do regulaminu kontroli. 

Nr 21 Zarządzenie Starosty Pleszewskiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i sposobu wypełniania obowiązków kontrolnych Starosty Pleszewskiego w odniesieniu do stowarzyszeń i fundacji.

Ostatnia zmiana: Wprowadzenie dokumentu do BIP
Zmiany dokonał: Małgorzata Mączka
Data zmiany: 09-01-19 09:41
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Serwis BIP Starostwa Powiatowego w Pleszewie używa plików cookies (ciasteczka) oraz podobnych technologii celem prawidłowego świadczenia usług.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki użytkownika oznacza zgodę na zapisanie informacji na dysku. W każdej chwili użytkownik może zmienić swoje ustawienia. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem klauzuli informacyjnej dot. stosowania RODO tj zakresu i miejsca przechowywania danych pozyskanych za pomocą niniejszego serwisu i innych serwisów starostwa. Czytaj więcej…

Zrozumiałem