Powiat Pleszewski

Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu pleszewskiego

 Od stycznia 2016r. istnieje w Polsce powszechny system nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób niezamożnych, osób młodych i seniorów, kombatantów i weteranów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz ofiar klęsk żywiołowych. To efekt wejścia w życie ustawy z dn. 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. W Powiecie Pleszewskim funkcjonują 3 punkty doradztwa prawnego, ale ich dyżury są rotacyjnie organizowane w sześciu miejscach: Pleszewie, Choczu, Czerminie, Dobrzycy, Gołuchowie i Gizałkach.

5 sierpnia 2015 roku Sejm RP przyjął ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255). Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę 25 sierpnia 2015r. Ustawa umożliwiła utworzenie ogólnopolskiego systemu bezpłatnej pomocy prawnej dla osób najuboższych, osób młodych do 26. lat, seniorów powyżej 65. roku życia, kombatantów, weteranów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz ofiar klęsk żywiołowych. Nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym ma zniwelować występującą w naszym kraju barierę finansową dla części obywateli do korzystania z profesjonalnych usług prawniczych. Bezpłatna pomoc prawna jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, co zapewni jednolite standardy jej udzielania. Program jest finansowany przez państwo z budżetów wojewodów poprzez udzielanie powiatom dotacji celowych na utrzymanie punktów prawnych oraz zatrudnienie doradców. Lokale (biura) na ten cel zostały udostępnione przez powiaty i gminy. Nieodpłatnej Pomocy Prawnej udzielają - na podstawie umów z powiatami - adwokaci wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką lub radcy prawni wyznaczeni przez Okręgową Izbę Radców Prawnych. W całym kraju utworzono ponad 1,5 tysiąca punktów pomocy prawnej. Powszechny dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej został zapewniony od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Kto może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej?

Do uzyskania pomocy prawnej uprawnione są wyłącznie osoby fizyczne, które spełniają jeden z poniższych kryteriów (art. 4 ust. 1 ustawy):
·  młodzież do 26. roku życia,
·  osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
·  seniorzy po ukończeniu 65 lat,
·  osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
·  kombatanci,
·  weterani,
·  zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Co obejmuje pomoc prawna?

Bezpłatna pomoc prawna obejmuje wyłącznie (art. 3 ust. 1 ustawy):
·   poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
·   wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
·   pomoc w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
·   sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
·  prawa pracy,
·  przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
·  prawa cywilnego,
·  prawa karnego,
·  prawa administracyjnego,
·  prawa ubezpieczeń społecznych,
·  prawa rodzinnego,
·  prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie może obejmować (art. 3 ust. 2 ustawy) spraw podatkowych dla przedsiębiorców, spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (oprócz samego założenia działalności).

Punkty Bezpłatnych Porad Prawnych w Powiecie Pleszewskim

Od początku 2016r. na terenie Powiatu Pleszewskiego funkcjonują formalnie trzy punkty bezpłatnego poradnictwa prawnego, które prowadzą członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej i Okręgowej Izby Radców Prawnych. W wyniku wspólnych ustaleń Starosty Pleszewskiego, Burmistrzów Pleszewa, Dobrzycy i Chocza oraz Wójtów Czermina, Gizałek i Gołuchowa punkty dyżurują na zmianę w sześciu miejscach, aby ułatwić kontakt z prawnikiem mieszkańcom poszczególnych gmin. I tak: w Starostwie Powiatowym w Pleszewie punkt prawny jest czynny przez 4 dni w tygodniu, w Gołuchowie przez 3 dni, a w pozostałych gminach po 2 dni w tygodniu. Punkty są czynne w miejscach i terminach wskazanych w planie dyżurów, każdorazowo przez 4 godziny dziennie tj. od 8.00 do 12.00.

PLAN DYŻURÓW BEZPŁATNYCH PUNKTÓW PORAD PRAWNYCH POWIAT PLESZEWSKI

Ważne!  Dyżurujący prawnicy nie mogą udzielać indywidualnych porad prawnych telefonicznie. Porady prawne udzielane są wyłącznie osobom uprawnionym po ich osobistym stawiennictwie w Punkcie Bezpłatnej Pomocy Prawnej. Wynika to m.in. z obowiązku weryfikacji osób zainteresowanych pod kątem ustawowych kryteriów uprawniających do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych. Podane telefony punktów służą jedynie celom organizacyjnym, takim jak: udzielenie ogólnej informacji na temat systemu bezpłatnej pomocy prawnej, sprawdzeniu planu dyżurów lub umówienia się z prawnikiem na wizytę. 

I PUNKT

prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
"Wsparcie Informacja Rozwój"
ul. Batorego 8
56-200 Góra

PLESZEW - poniedziałek, środa, czwartek / 8.00 - 12.00; piątek / 8.00 - 13.00
Starostwo Powiatowe w Pleszewie
ul. Poznańska 79
63-300 Pleszew
Informacja tel. (062) 742-96-52, 742-96-45

CZERMIN – wtorek / 8.00 - 12.00
Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie
63-304 Czermin 1
Informacja tel. (0-62) 741-60-31, 741-75-67, 741-73-23


II PUNKT


GIZAŁKI – poniedziałek, wtorek / 8.00 - 12.00
Urząd Gminy w Gizałkach
ul. Kaliska 28
63-308 Gizałki
Informacja tel. (0-62) 741-15-17

CHOCZ - środa, czwartek / 8.00 - 12.00
Zespół Szkół w Choczu
ul. Konopnickiej 6
63-313 Chocz
Informacja tel. (0-62) 741-53-29, 741-53-30, 741-53-19

CZERMIN – piątek / 8.00 - 12.00
Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie
63-304 Czermin 1
Informacja tel. (0-62) 741-60-31, 741-75-67, 741-73-23

III PUNKT

DOBRZYCA - poniedziałek, wtorek / 8.00 - 12.00
Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy
ul. Koźmińska 10
63-330 Dobrzyca
Informacja tel (0-62) 741-31-76

GOŁUCHÓW - środa, czwartek, piątek / 8.00 - 12.00
Urząd Gminy w Gołuchowie
ul. Lipowa 1
63-322 Gołuchów
Informacja tel. (0-62) 761-70-17

 

PRAWNICY NA DYŻURACH W PUNKTACH BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

I PUNKT

Starostwo Powiatowe w Pleszewie, ul. Poznańska 79, 63-300 Pleszew

- poniedziałek
Radca prawny Jolanta Doktór
- środa
Radca prawny Jolanta Doktór
- czwartek
Radca prawny Mateusz Biadała
- piątek
Adwokat Paweł Hryń

Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie, 63-304 Czermin 1

- wtorek
Radca prawny Mateusz Biadała

II PUNKT

Urząd Gminy w Gizałkach, ul. Kaliska, 63-308 Gizałki

- poniedziałek
Radca prawny Marcin Rajman
- wtorek
Radca prawny Łukasz Jaroszewski

Zespół Szkół w Choczu, ul. Konopnickiej 6, 63-313 Chocz

- środa 
Radca prawny Mateusz Biadała

- czwartek
Radca prawny Michalina Baczyńska - Stefaniak

Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie, 63-304 Czermin 1

- piątek
Radca prawny Tomasz Maćkowiak

III PUNKT

Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy, ul. Koźmińska 10, 63-330 Dobrzyca

- poniedziałek i wtorek dyżurować będą na zmianę co trzeci tydzień:
Adwokat Henryk Kotoński
Adwokat Jakub Michalski
Adwokat Marcin Sysiak

Harmonogram dyżurów w Dobrzycy

Lp

Dyżury tygodniowe (poniedziałek, wtorek)

Imię i nazwisko dyżurującego

1

02.01

Henryk Kotoński

2

08.01, 09.01

Jakub Michalski

3

15.01, 16.01

Marcin Sysiak

4

22.01, 23.01

Henryk Kotoński

5

29.01, 30.01

Jakub Michalski

6

05.02, 06.02

Marcin Sysiak

7

12.02, 13.02

Henryk Kotoński

8

19.02, 20.02

Jakub Michalski

9

26.02, 27.02

Marcin Sysiak

10

05.03, 06.03

Henryk Kotoński

11

12.03, 13.03

Jakub Michalski

12

19.03, 20.03

Marcin Sysiak

13

26.03, 27.03

Henryk Kotoński

14

03.04

Jakub Michalski

15

09.04, 10.04

Marcin Sysiak

16

16.04, 17.04

Henryk Kotoński

17

23.04, 24.04

Jakub Michalski

18

30.04

Marcin Sysiak

19

07.05, 08.05

Henryk Kotoński

20

14.05, 15.05

Jakub Michalski

21

21.05, 22.05

Marcin Sysiak

22

28.05, 29.05

Henryk Kotoński

23

04.06, 05.06

Jakub Michalski

24

11.06, 12.06

Marcin Sysiak

25

18.06, 19.06

Henryk Kotoński

26

25.06, 26.06

Jakub Michalski

27

02.07, 03.07

Marcin Sysiak

28

09.07, 10.07

Henryk Kotoński

29

16.07, 17.07

Jakub Michalski

30

23.07, 24.07

Marcin Sysiak

31

30.07, 31.07

Henryk Kotoński

32

06.08, 07.08

Jakub Michalski

33

13.08, 14.08

Marcin Sysiak

34

20.08, 21.08

Henryk Kotoński

35

27.08, 28.08

Jakub Michalski

36

03.09, 04.09

Marcin Sysiak

37

10.09, 11.09

Henryk Kotoński

38

17.09, 18.09

Jakub Michalski

39

24.09, 25.09

Marcin Sysiak

40

01.10, 02.10

Henryk Kotoński

41

08.10, 09.10

Jakub Michalski

42

15.10, 16.10

Marcin Sysiak

43

22.10, 23.10

Henryk Kotoński

44

29.10, 30.10

Jakub Michalski

45

05.11, 06.11

Marcin Sysiak

46

12.11, 13.11

Henryk Kotoński

47

19.11, 20.11

Jakub Michalski

48

26.11, 27.11

Marcin Sysiak

49

03.12, 04.12

Henryk Kotoński

50

10.12, 11.12

Jakub Michalski

51

17.12, 18.12

Marcin Sysiak

52

24.12

Henryk Kotoński

53

31.12

Jakub Michalski


Urząd Gminy w Gołuchowie, ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów

- środa, czwartek i piątek dyżurować będą na zmianę co trzeci tydzień:
Adwokat Agnieszka Jamroziak – Deska
Adwokat Jakub Michalski
Adwokat Alina Tarnawska

Harmonogram dyżurów w Gołuchowie

Lp

Dyżury tygodniowe (środa, czwartek, piątek)

Imię i nazwisko dyżurującego

1

03.01,04.01, 05.01

Agnieszka Jamroziak – Deska

2

10.01, 11.01,12.01

Jakub Michalski

3

17.01, 18.01,19.01

Alina Tarnawska

4

24.01, 25.01,26.01

Agnieszka Jamroziak – Deska

5

31.01, 01.02,02.02

Jakub Michalski

6

07.02, 08.02.,09.02

Alina Tarnawska

7

14.02, 15.02.,16.02

Agnieszka Jamroziak – Deska

8

21.02, 22.02.,23.02

Jakub Michalski

9

28.02, 01.03.,02.03

Alina Tarnawska

10

07.03, 08.03.,09.03

Agnieszka Jamroziak – Deska

11

14.03, 15.03.,16.03

Jakub Michalski

12

21.03, 22.03.,23.03

Alina Tarnawska

13

28.03, 29.03.,30.03

Agnieszka Jamroziak – Deska

14

04.04, 05.04.,06.04

Jakub Michalski

15

11.04, 12.04.,13.04

Alina Tarnawska

16

18.04, 19.04.,20.04

Agnieszka Jamroziak – Deska

17

25.04, 26.04.,27.04

Jakub Michalski

18

02.05, 04.05

Alina Tarnawska

19

09.05, 10.05.,11.05

Agnieszka Jamroziak – Deska

20

16.05, 17.05.,18.05

Jakub Michalski

21

23.05, 24.05.,25.05

Alina Tarnawska

22

30.05, 01.06

Agnieszka Jamroziak – Deska

23

06.06, 07.06, 08.06

Jakub Michalski

24

13.06, 14.06, 15.06

Alina Tarnawska

25

20.06, 21.06, 22.06

Agnieszka Jamroziak – Deska

26

27.06, 28.06, 29.06

Jakub Michalski

27

04.07, 05.07, 06.07

Alina Tarnawska

28

11.07, 12.07, 13.07

Agnieszka Jamroziak – Deska

29

18.07, 19.07, 20.07

Jakub Michalski

30

25.07, 26.07, 27.07

Alina Tarnawska

31

01.08, 02.08, 03.08

Agnieszka Jamroziak – Deska

32

08.08, 09.08, 10.08

Jakub Michalski

33

16.08, 17.08

Alina Tarnawska

34

22.08, 23.08, 24.08

Agnieszka Jamroziak – Deska

35

29.08, 30.08, 31.08

Jakub Michalski

36

05.09, 06.09, 07.09

Alina Tarnawska

37

12.09, 13.09, 14.09

Agnieszka Jamroziak – Deska

38

19.09, 20.09, 21.09

Jakub Michalski

39

26.09, 27.09, 28.09

Alina Tarnawska

40

03.10, 04.10, 05.10

Agnieszka Jamroziak – Deska

41

10.10, 11.10, 12.10

Jakub Michalski

42

17.10, 18.10, 19.10

Alina Tarnawska

43

24.10, 25.10, 26.10

Agnieszka Jamroziak – Deska

44

31.10, 02.11

Jakub Michalski

45

07.11, 08.11, 09.11

Alina Tarnawska

46

14.11, 15.11, 16.11

Agnieszka Jamroziak – Deska

47

21.11, 22.11, 23.11

Jakub Michalski

48

28.11, 29.11, 30.11

Alina Tarnawska

49

05.12, 06.12, 07.12

Agnieszka Jamroziak – Deska

50

12.12, 13.12, 14.12

Jakub Michalski

51

19.12, 20.12, 21.12

Alina Tarnawska

52

27.12, 28.12

Agnieszka Jamroziak - Deska

Ostatnia zmiana: Wprowadzenie dokumentu do BIP
Data zmiany: 06-06-18 10:55
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Serwis BIP Starostwa Powiatowego w Pleszewie używa plików cookies (ciasteczka) oraz podobnych technologii celem prawidłowego świadczenia usług.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki użytkownika oznacza zgodę na zapisanie informacji na dysku. W każdej chwili użytkownik może zmienić swoje ustawienia. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem klauzuli informacyjnej dot. stosowania RODO tj zakresu i miejsca przechowywania danych pozyskanych za pomocą niniejszego serwisu i innych serwisów starostwa. Czytaj więcej…

Zrozumiałem