Powiat Pleszewski

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej i BIP

Wstęp deklaracji

Starostwo Powiatowe w Pleszewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej i BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej powiatpleszewski.pl i BIP bip.powiatpleszewski.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Starostwo Powiatowe w Pleszewie
ul. Poznańska 79, 63-300 Pleszew
Tel: 62 74 29 650

- Robert Czajczyński - koordynator ds. dostępności / inspektor ds. promocji

  tel. 62 742 96 50, budynek A, biuro nr 212 promocja@powiatpleszewski.pl

Data publikacji strony internetowej: 19.04.2018 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 05.01.2022 r.

Strona podmiotowa i BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

dla stron powiatpleszewski.pl i bip.powiatpleszewski.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative,  http://checkers.eiii.eu/ , z którego wynika, że:

Strona internetowa powiatpleszewski.pl spełnia wymagania w 96.04 (gdzie 100 jest najlepsze)

Strona internetowa bip.powiatpleszewski.pl spełnia wymagania w 94.52
(gdzie 100 jest najlepsze)

Zamieszczone na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości:

 • niektóre dokumenty PDF zostały wygenerowane na podstawie skanu (bitmapa) – nie można wówczas zastosować zautomatyzowanych systemów rozpoznawania tekstu i ułatwiania czytania dla osób niepełnosprawnych.
 • serwis zawiera cześć treści archiwalnych
Ułatwienia na stronie podmiotowej i BIP

Strona podmiotowa BIP posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 09.01.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny pracownika Starostwa Powiatowego w Pleszewie

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Robert Czajczyński
e-mail: promocja@powiatpleszewski.pl
Telefon: 62 74 29 650

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek A (63-300 Pleszew, ul. Poznańska 79) Starostwa Powiatowego w Pleszewie pozwala na częściowy dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na poziomie parteru, gdzie znajduje się Biuro  Podawcze. Wejście do budynku z poziomu gruntu od strony parkingu. W budynku tym znajdują się wydziały:

 • Wydział Komunikacji KM - parter
 • Wydział Ochrony Środowiska OS - parter
 • Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki OK - II piętro
 • Wydział Organizacyjno - Administracyjny OR - parter (Biuro Podawcze), I i II piętro
 • Biuro Rady BR - I piętro
 • Biuro Kontroli Wewnętrznej i Audytu BK - II piętro
 • Biuro Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa BZK - II piętro
 • Wydział Finansów FN - III piętro
 • Inspektor Ochrony Danych - II piętro
 • Sekretariat wraz z biurami Starosty, Wicestarosty, Sekretarza i Skarbnika - I piętro

Do wydziałów zlokalizowanych na I, II i III piętrze wejście jedynie za pomocą schodów. Na miejscu dostępni pracownicy znający język migowy. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu danego pracownika przez pracownika Biura Podawczego. Przed wejściem do budynku, na wysokości około jednego metra umieszczony dzwonek do przywołania obsługi. W pobliżu obiektu miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Budynki B i C (63-300 Pleszew, ul. Poznańska 79 ) nie posiadają podjazdów dla osób niepełnosprawnych.
Zlokalizowane w nich wydziały:

 • Budynek B
 • Wydział Architektury i Budownictwa AB
 • Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru GK
 • Budynek C
 • Wydział Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju NR
 • Biuro Rzecznika Praw Konsumenta

Do wydziałów zlokalizowanych w Budynku B i C brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, wejście jedynie za pomocą schodów. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku A przez pracownika Biura Podawczego. Na miejscu dostępni pracownicy znający język migowy. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym.

Ostatnia zmiana: Aktualizacja dostępności architektonicznej
Zmiany dokonał: Robert Czajczyński
Data zmiany: 24-03-21 15:11
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Serwis BIP Starostwa Powiatowego w Pleszewie używa plików cookies (ciasteczka) oraz podobnych technologii celem prawidłowego świadczenia usług.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki użytkownika oznacza zgodę na zapisanie informacji na dysku. W każdej chwili użytkownik może zmienić swoje ustawienia. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem klauzuli informacyjnej dot. stosowania RODO tj zakresu i miejsca przechowywania danych pozyskanych za pomocą niniejszego serwisu i innych serwisów starostwa. Czytaj więcej…

Zrozumiałem