Powiat Pleszewski

Wydział Ochrony Środowiska

Gospodarka wodna:

Wydanie karty wędkarskiej

Wpis do rejestru sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb

  • karta usługi do pobrania
  • wniosek do pobrania 

Geologia:

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych

Zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

Zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej

Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej zatwierdzającej złoże kopaliny

Udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża

Ochrona środowiska i ochrona przyrody:

Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko,
z której emisja nie wymaga pozwolenia

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne

Zezwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Pozwolenie zintergrowane

Zezwolenie na usuniecie drzew z gruntów będących własnością gminy

Rejestrowanie i wykreślanie z rejestru zwierząt objętych ochroną na podstawie przepisów Unii Europejskiej

Odpady:

Zezwolenie na zbieranie odpadów

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Leśnictwo i łowiectwo:

Zmiana lasu na użytek rolny

Pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu

Dotacja na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia

Dotacja na pokrycie kosztów odnowienia  lub przebudowy drzewostanu

Zezwolenie na czasowe przetrzymywanie zwierzyny

Zaświadczenie o objęciu działki uproszczonym planem urządzania lasu

Ostatnia zmiana: Wprowadzenie dokumentu do BIP
Zmiany dokonał: Robert Czajczyński
Data zmiany: 01-04-19 08:57
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Serwis BIP Starostwa Powiatowego w Pleszewie używa plików cookies (ciasteczka) oraz podobnych technologii celem prawidłowego świadczenia usług.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki użytkownika oznacza zgodę na zapisanie informacji na dysku. W każdej chwili użytkownik może zmienić swoje ustawienia. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem klauzuli informacyjnej dot. stosowania RODO tj zakresu i miejsca przechowywania danych pozyskanych za pomocą niniejszego serwisu i innych serwisów starostwa. Czytaj więcej…

Zrozumiałem