Powiat Pleszewski

Komisje Rady 2014 - 2018

Komisja Rewizyjna

- powołana uchwałą Nr I/6/14 Rady Powiatu w  Pleszewie  z dnia 1 grudnia 2014 r.;

- przedmiot działania: sprawowanie kontroli nad działalnością Zarządu Powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych;

- skład osobowy komisji:

  1. Wojciech Barszczewski   - Przewodniczący
  2. Zenon Lisiak –  Zastępca Przewodniczącego
  3. Waldemar Maciaszek - Zastępca Przewodniczącego
  4. Leopold Lis - Sekretarz Komisji
  5. Marek Szewczyk - Członek Komisji
  6. Agnieszka Góralczyk – Członek Komisji

 - plan pracy  i kontroli komisji  na 2015  określa Uchwała  Nr III/29/15 Rady Powiatu w Pleszewie  z dn.  29 stycznia 2015 r.;

 - sprawozdanie z  realizacji planu pracy  i kontroli Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2015 r.

Komisje stałe  Rady  Powiatu  w  Pleszewie powołane  uchwałą nr I/8/14 Rady Powiatu w  Pleszewie z dnia 1 grudnia 2014 r.,  zmienionej  uchwałą Nr II/19/14 Rady Powiatu w  Pleszewie z dn.  30.12.2014 r.

Zasady  powoływania  komisji  Rady   Powiatu w Pleszewie,  ich  liczby, rodzaju  oraz  określenia ich stanu liczbowego reguluje Uchwała Nr  I/7/14 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2014 r.

Plan pracy  stałych  Komisji Rady  Powiatu w  Pleszewie na 2015 rok  określa uchwała   Nr III/30/15 Rady  Powiatu w  Pleszewie  z dn. 29 stycznia 2015 r.

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania

- przedmiot  działania: opiniowanie  rzeczowych i finansowych  projektów  dochodów i wydatków w zakresie gospodarki finansowej Powiatu,

- skład osobowy komisji:

1) Przemysław Kazuś – Przewodniczący

2) Michał Karalus – Wiceprzewodniczący

3) Maria Górczyńska

4) Andrzej Madaliński

5) Renata Reszel

Do zadań  Komisji  należy  opiniowanie rzeczowych i finansowych  projektów dochodów i wydatków w zakresie  gospodarki  finansowej Powiatu.

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego

- przedmiot działania komisji: współpraca z właściwymi  służbami i inspekcjami  w sprawach  ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, określanie kierunków rozwoju placówek  służby zdrowia, promocji zdrowia i pomocy  społecznej  oraz pomocy  rodzinie;

- skład osobowy komisji:

1) Leopold Lis – Przewodniczący

2) od 30.12.2014 r. Maciej Ładziński  - Wiceprzewodniczący

Andrzej Jędruszek – Wiceprzewodniczący Postanowienie nr  82/14 Komisarza Wyborczego w Kaliszu  z dn. 9 grudnia 2014 r. w sprawie wygaśnięcia  mandatu  radnego  Rady

Powiatu w  Pleszewie  

3) Zbigniew Serbiak

4) Michał Kaczmarek

5) Zbigniew Rodek

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

- przedmiot działania komisji: współdziałanie z właściwymi  jednostkami w zakresie  ochrony środowiska, rolnictwa  i leśnictwa  oraz inicjowanie kierunków  rozwoju  w tych obszarach;     

- skład osobowy  komisji:

1) Wojciech Maniak – Przewodniczący

2) Piotr Świderski – Wiceprzewodniczący

3) Radomir Zdunek

4) Przemysław Kazuś

5) Waldemar Maciaszek

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

- przedmiot działania komisji:  współpraca  i koordynacja  działań  w zakresie rozwoju  i upowszechniania oświaty,  kultury, sportu i turystyki;

- skład osobowy komisji:

1) Zenon Lisiak – Przewodniczący

2) Renata Reszel – Wiceprzewodnicząca

3) Andrzej Madaliński

4) Świderski Piotr

5) Mirosław Kuberka

Komisja Strategii, Rozwoju Regionalnego i Promocji

- przedmiot działania komisji: inicjowanie programów rozwoju gospodarczego Powiatu,monitorowanie strategii rozwoju województwa  wielkopolskiego, strategii rozwoju Powiatu, nadzorowanie  wdrażania i aktualizacji przyjętych w tych dokumentach przedsięwzięć, promocja Powiatu w kraju i zagranicą;

- skład osobowy komisji:

1) Agnieszka Góralczyk – Przewodniczący

2) Marek Szewczyk – Wiceprzewodniczący

3) Wojciech Maniak

4) Michał Karalus

5) od 30.12.2014 r. Maciej Ładziński

Andrzej Jędruszek Postanowienie nr 82/14 Komisarza Wyborczego  w Kaliszu   z dnia 9

grudnia 2014 r. w  sprawie  wygaśnięcia mandatu radnego  Rady  Powiatu w Pleszewie 

Komisja Statutowa

- przedmiot  działania komisji: opiniowanie projektów zmian w statucie Powiatu, regulaminie  organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pleszewie oraz statutach   i regulaminach   jendostek organizacyjnych Powiatu;

- skład  osobowy komisji:

1) Zbigniew Rodek – Przewodniczący

2) Maria Górczyńska – Wiceprzewodnicząca

3) Michał Kaczmarek

4) Mirosław Kuberka

5) Wojciech Barszczewski

Ostatnia zmiana: Wprowadzenie dokumentu do BIP
Data zmiany: 29-05-18 14:38
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Serwis BIP Starostwa Powiatowego w Pleszewie używa plików cookies (ciasteczka) oraz podobnych technologii celem prawidłowego świadczenia usług.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki użytkownika oznacza zgodę na zapisanie informacji na dysku. W każdej chwili użytkownik może zmienić swoje ustawienia. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem klauzuli informacyjnej dot. stosowania RODO tj zakresu i miejsca przechowywania danych pozyskanych za pomocą niniejszego serwisu i innych serwisów starostwa. Czytaj więcej…

Zrozumiałem