Powiat Pleszewski

Zasady udostępnienia informacji publicznej

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. – Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).

 1. Informacja publiczna udostępniana jest przede wszystkim poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).
 2. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP może być udostępniona na wniosek zainteresowanego, z zastosowaniem poniższych zasad.
 3. Informacja publiczna udostępniana jest na zarządzenie Starosty Pleszewskiego lub Wicestarosty,
  1. udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,
  2. jeżeli informacja nie może być udostępniona w wyznaczonym terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi,
  3. udostępnienie informacji następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem chyba, że środki techniczne, jakimi dysponuje Starostwo to uniemożliwiają,
  4. udostępnienie treści dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej jest bezpłatne; za udostępnienie treści dokumentu w formie papierowej pobiera się opłatę w wysokości uregulowanej odrębnymi przepisami, powiększając ją o równowartość kosztów nadania przesyłki w przypadku wnioskowania  o przesłanie informacji pocztą.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można złożyć:

 1. osobiście w Biurze Obsługi Interesantów,
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres starostwo@powiatpleszewski.pl,
 3. za pomocą platformy e-PUAP, Nasz adres skrzynki e-PUAP: o2u1i99sgf
 4. poczty tradycyjnej, na adres:

Starostwo Powiatowe w Pleszewie
ul. Poznańska 79, 63-300 Pleszew

Załącznik:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Ostatnia zmiana: Wprowadzenie dokumentów do BIP, korekta formatowania
Zmiany dokonał: Robert Czajczyński
Data zmiany: 25-04-18 21:51
Informacja: Pełny rejestr zmian w niniejszym dokumencie dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Serwis BIP Starostwa Powiatowego w Pleszewie używa plików cookies (ciasteczka) oraz podobnych technologii celem prawidłowego świadczenia usług.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki użytkownika oznacza zgodę na zapisanie informacji na dysku. W każdej chwili użytkownik może zmienić swoje ustawienia. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem klauzuli informacyjnej dot. stosowania RODO tj zakresu i miejsca przechowywania danych pozyskanych za pomocą niniejszego serwisu i innych serwisów starostwa. Czytaj więcej…

Zrozumiałem