Powiat Pleszewski

Instrukcja użytkowania Biuletynu Informacji Publicznej

Podstawa prawna

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej (bip.powiatpleszewski.pl) jest ogólnodostępnym portalem internetowym, o którym mowa w art. 9 ust. 1, ust. 3 oraz ust. 4 pkt. 1-2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Podstawą prawną funkcjonowania niniejszego BIP jest:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198) - Akt stanowiący BIP
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r.w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68)

Instrukcja użytkowania

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Pleszewskiego składa się z kilku podstawowych elementów:

 • Menu górnego (na górze strony) zawierającego odsyłacze (linki) do informacji ogólnych, takich jak:
  • Strona główna BIP
  • Strona informacyjna Starostwa Powiatowego w Pleszewie (Wrota Powiatu Pleszewskiego)
  • Informacja o władzach i wydziałach urzędu
  • Wersja archiwalna naszego BIP
  • Instrukcja użytkowania niniejszego BIP
  • Kontakt z urzędem
 • Menu głównego (po lewej stronie witryny) zawierającego odsyłacze do najważniejszych części strony w tym do dokumentów wymaganych poprzez prawo o dostępie do informacji publicznej.
 • Właściwej treści strony zamieszczonej w środkowej części dokumentu. W tym miejscu będą pokazywać się treści publikowanych informacji.

Podstawowym przeznaczeniem serwisu BIP jest prezentacja informacji na temat stanowionego prawa w zakresie właściwości miejscowej i rzeczowej co oznacza, że publikowane dokumenty jakie znajdują się w niniejszym BIP dotyczą wyłącznie obszaru Powiatu pleszewskiego, oraz zakresu kompetencji jakie reprezentuje niniejszy urząd.

Mamy nadzieję, że serwis BIP zapewni Państwu przyjazny dostęp do poszukiwanych informacji. Wszelkie pytania związane z funkcjonowaniem serwisu prosimy o przesyłanie na adres Redakcji.

Informacja dla osób z niepełnosprawnością słuchowo-wzrokową

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pleszewie został zaprojektowany w taki sposób, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub niepełnosprawności.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu,
 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • Kaskadowy arkusz styli CSS 3
 • WCAG 2.0:
  • Poziom walidacji - AA WCAG (Kontrast elementów tekstowych).
  • Poziom walidacji - AAA WCAG (Walidacja poprawności nagłówków)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pleszewie, został dostosowany do czytników posiadanych przez osoby z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu. Osoby posiadające przeglądarkę internetową Mozilla Firefox lub Microsoft Edge a nie posiadające specjalistycznego sprzętu przeznaczonego dla osób z omawianymi dysfunkcjami, mogą również skorzystać z tej usługi. Wystarczy podczas przejścia do konkretnej podstrony kliknąć na ikonę czytnika jaka ukaże się w pasku adresu.

Uruchomienie czytnika ekranowego Firefox
Rys. Czytnik dla Mozilla Firefox

Włączenie czytnika ekranowego w Microsoft EdgeRys, Czytnik dla Microsoft Edge

Z chwilą uruchomienia czytnika, mamy do wyboru odczytanie tekstu na ustawieniach domyślnych, lub dostosowanie czytnika do indywidualnych preferencji i komfortu czytania tekstu. Możemy również skorzystać z usługi odczytywania głosowego za pomocą lektora który zainstalowany jest domyślnie na wszystkich wiodących systemach operacyjnych.

Instrukcja użytkowania czytnika ekranowego Firefox

Rys. Panel czytnika  przeglądarce Mozilla Firefox

Panel czytnika ekranowego Microsoft EdgeRys. Panel czytnika w przeglądarce Microsoft Edge

UWAGA - Czytnik ekranowy dostępny jest wyłącznie z chwilą prezentowania materiałów tekstowych (treść). Ikona czytnika przestaje być dostępna w chwili prezentowania grafiki lub krótkich tekstów informacyjnych.

Nieautoryzowany dostęp do zasobów

Wszelkie próby nieautoryzowanego zalogowania się do serwisu są monitorowane i zapisywane we właściwych logach. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem, nieautoryzowany dostęp do informacji jest karalny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553).

Art. 267 § 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu informatycznego.

§ 3. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem.

§ 4. Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób określony w § 1-3 ujawnia innej osobie.

 

Ostatnia zmiana: Aktualizacja informacji o dostępności serwisu zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0
Zmiany dokonał: Redakcja BIP
Data zmiany: 20-09-19 10:09
Informacja: Pełny rejestr zmian w niniejszym dokumencie dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Serwis BIP Starostwa Powiatowego w Pleszewie używa plików cookies (ciasteczka) oraz podobnych technologii celem prawidłowego świadczenia usług.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki użytkownika oznacza zgodę na zapisanie informacji na dysku. W każdej chwili użytkownik może zmienić swoje ustawienia. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem klauzuli informacyjnej dot. stosowania RODO tj zakresu i miejsca przechowywania danych pozyskanych za pomocą niniejszego serwisu i innych serwisów starostwa. Czytaj więcej…

Zrozumiałem