Powiat Pleszewski

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja Radnego Michała Kaczmarka w sprawie modernizacji ul. Podgórnej w Suchorzewie

Treść interpelacji BR.0003.4.2024Interpelacja Radnego Michała Kaczmarka w sprawie utworzenia przejścia dla pieszych w Pleszewie na ulicy 70 Pułku Piechoty

Treść interpelacji BR.0003.3.2024


Interpelacja Radnego Wojciecha Barszczewskiego w sprawie wycinki brzozy wchodzącej w pas drogowy drogi powiatowej  4361P Pieruszyce - Żegocin 

Treść interpelacji BR.0003.2.2024

Odpowiedź na interpelację

Interpelacja Radnego Wojciecha Barszczewskiego w sprawie usunięcia suchej topoli  w ciągu drogi powiatowej Pleszew - Grab na styku  miejscowości  Pieruchy  i Psienie Ostrów

Treść interpelacji BR.0003.1.2024

Odpowiedź na interpelację

Interpelacja Radnego Wojciecha Barszczewskiego w sprawie wycinki krzewów przy drodze powiatowej Broniszewice - Grodzisko, w m. Broniszewice 

Treść interpelacji BR.0003.13.2023


Odpowiedź na interpelację 


Interpelacja Radnego Wojciecha Barszczewskiego w sprawie przebudowy chodnika przy drodze powiatowej w m. Czermin, wzdłuż posesji plebanii

Treść interpelacji BR.0003.12.2023

Odpowiedź na interpelację 


Interpelacja Radnego Wojciecha Barszczewskiego w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Żegocin, od wsi w kierunku cmentarza 

Treść interpelacji BR.0003.11.2023

Odpowiedź na interpelację 


Interpelacja Radnej Jolanty Pankowiak  w sprawie naprawy uszkodzeń chodnika w ciągu ul. Pleszewskiej w  w m. Fabianów, gm. Dobrzyca

Treść interpelacji 

Odpowiedź na interpelację


Interpelacja Radnej Jolanty Pankowiak  w sprawie stanu technicznego mostu na rzece Lutynia  w m. Fabianów

Treść interpelacji BR.0003.9.2023

Odpowiedź na interpelację

Ponowna interpelacja Radnej Jolanty Pankowiak  w sprawie organizacji miejsca dla turystów przy głazie narzutowym "Bogudar" w m. Ruda, gm. Dobrzyca

Treść interpelacji BR.0003.8.2023

Odpowiedź na interpelację

Interpelacja Radnego Wojciecha Barszczewskiego w sprawie usunięcia drzewa przy drodze powiatowej w m. Żbiki oraz usunięcia chwastów przy drodze powiatowej na odcinku Pieruszyce - Wieczyn 

Treść interpelacji BR.0003.7.2023

Odpowiedź na interpelację


Interpelacja Radnej Jolanty Pankowiak  w sprawie organizacji miejsca dla turystów przy głazie narzutowym "Bogudar" w m. Ruda

Treść interpelacji BR.0003.6.2023

Odpowiedź na interpelację

Interpelacja Radnego Wojciecha Barszczewskiego w sprawie wykonania wnioskowanych podczas zebrań wiejskich w Gminie Czermin pilnych prac w zakresie bieżącego utrzymania i remontów dróg powiatowych 

Treść interpelacji BR.0003.5.2023

Odpowiedź na interpelację


Interpelacja Radnego Wojciecha Barszczewskiego w sprawie usunięcia zaniżenia przy drodze powiatowej w m. Łęg

Treść interpelacji BR.0003.4.2023

Odpowiedź na interpelację


Interpelacja Radnego Wojciecha Barszczewskiego w sprawie usunięcia krzewów i wykoszenia rowów przy drogach powiatowych w m. Łęg  oraz Grab 

Treść interpelacji BR.0003.3.2023

Odpowiedź na interpelację


Interpelacja Radnego Piotra Kopczyńskiego w sprawie dopuszczalnej prędkości na terenie zabudowanym droga powiatowa nr 4312P Gizałki - Szymanowice

Treść interpelacji (BR.0003.2.2023 

Odpowiedź na interpelację 


Interpelacja Radnego Piotra Kopczyńskiego w sprawie naprawy chodnika przy drodze powiatowej  nr 4312P relacji Gizałki - Szymanowice 

Treść interpelacji BR.0003.1.2023  

Odpowiedź na interpelację

Interpelacja Radnego Wojciecha Barszczewskiego w sprawie przystanku autobusowego przy drodze powiatowej w m. Żbiki 

Treść Interpelacji (BR.0003.3.2022)

Odpowiedź na interpelację 


Interpelacja Radnego Wojciecha Barszczewskiego w sprawie usunięcia uszkodzonego drzewa - akacji, przy drodze Pieruszyce - Żegocin (dzielnica Klucz)
Treść interpelacji (BR.0003.1.2022)

Treść odpowiedzi na interpelację

Interpelacja Radnego Wojciecha Barszczewskiego w sprawie usunięcia skutków  nawałnic przy drodze powiatowej Żegocin - Broniszewice
Treść interpelacji (BR.0003.2.2022)

Treść odpowiedzi na interpelację


Interpelacja Radnego Radomira Zdunka w sprawie przebudowy drogi powiatowej Popówek - Dojutrów
Treść interpelacji (BR.0003.9.2021)

Treść odpowiedzi na interpelację


Interpelacja Radnego Wojciecha Barszczewskiego  w sprawie  wykonania wnioskowanych  podczas zebrań wiejskich w Gminie Czermin  pilnych prac w zakresie  bieżącego utrzymania i remontów  dróg powiatowych

Treść interpelacji (BR.0003.8.2021)

Treść odpowiedzi na interpelację

Interpelacja Radnego Michała Kaczmarka w sprawie podwyżek dla pracowników jednostek organizacyjnych powiatu

Treść interpelacji (BR.0003.7.2021)

Treść odpowiedzi na interpelację


Interpelacja Radnego Mirosława Kuberki w sprawie przebudowy ul. Armii Poznań w Pleszewie obejmującej budowę chodników oraz realizacji planu budowy ronda na skrzyżowaniu tej ulicy z ulicami Lipową, Malińską i 70. Pułku Piechoty

Treść interpelacjiTreść odpowiedzi na interpelację

Treść odpowiedzi na interpelację

Interpelacja Radnego Mirosława Kuberki w sprawie budowy placu zabaw dla dzieci z elementami urządzeń gimnastycznych dla miejscowości Łaszew i Folusz

Treść interpelacji
Odpowiedź na interpelację


Interpelacja Radnego Michała Kaczmarka w sprawie ograniczenia do 40 km/h dopuszczalnej prędkości dla pojazdów mechanicznych poruszających się po drodze powiatowej w Suchorzewie, w kierunku Kowalewa.

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację


Interpelacja Radnego Zbigniewa Rodka w sprawie wykonania wycinki krzewów wzdłuż drogi powiatowej Chocz - Józefów w kierunku Białobłoty

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

Interpelacja Radnego Krystiana Klaka w sprawie nawiezienia piasku gruboziarnistego klinującego na drogę powiatową Korzkwy - Skrzypnia

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

Interpelacja Radnego Mirosława Kuberki  w sprawie montażu oznakowań kierunkowych do posesji przy drodze powiatowej w m. Borucin

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

Treść odpowiedzi na interpelacje z dn. 19.11.2020

Interpelacja Radnej Renaty Reszel  w sprawie  sprzeciwu wobec inwestycji  polegającej na budowie i rozbudowie  kurników w m. Marszew

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

Interpelacja Radnych:  Mirosława Kuberki, Mateusza Bukowskiego, Zbigniewa Rodka w sprawie remontu chodnika przy drodze powiatowej  w m. Broniszewice

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

Interpelacja Radnego Andrzeja Biesiady w sprawie zainstalowania monitoringu przy Zespole Szkół Technicznych  w Pleszewie

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

Interpelacja Radnego Michała Kaczmarka w sprawie zainstalowania paneli fotowoltaicznych w obiektach publicznych będących własnością Powiatu Pleszewskiego

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

Interpelacja Radnego Andrzeja Biesiady w sprawie podwyższenia wynagrodzenia pracownikom Starostwa Powiatowego w Pleszewie oraz pracownikom jednostek  organizacyjnych Powiatu Pleszewskiego.
Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

Interpelacje Radnego Andrzeja Biesiady w sprawie:
- pasów na jezdni w m. Cieśle,
- pasów na jezdni w m. Popówek
- pasów na jezdni w m. Kościelna Wieś,
- odpowiedniego oznakowania dróg powiatowych,
- umieszczenia na skrzyżowaniach dróg powiatowych linii zatrzymania,
- montażu elektronicznego pomiaru prędkości.

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

Interpelacja Radnego Andrzeja Biesiady w sprawie budowy drogi na odcinku Karsy  - Gałązki Wielkie.
Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

Interpelacja Radnego Andrzeja Biesiady w sprawie budowy drogi Rokutów - Bogusławice.
Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

Interpelacja Radnego Andrzeja Biesiady w sprawie upamiętnienia ważnych dat historycznych  poprzez umieszczenie flag na budynkach instytucji samorządowych.

Treść interpelacji


Treść odpowiedzi na interpelację

Interpelacja Radnego Andrzeja Biesiady w sprawie włączenia do kalendarza planowanych przez Powiat w 2020 roku  obchodów: święta pracownika kultury i Dnia Samorządowca  
Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

Interpelacja Radnego Andrzeja Biesiady w sprawie  uwag związanych  z zakończeniem przebudowy drogi powiatowej 4338P na odcinku Krzywosądów  - Kucharki

Treść interpelacji

Odpowiedź na interpelację

Interpelacja Radnego Andrzeja Biesiady w sprawie  muralu upamiętniającego Bitwę Warszawską 1920

Treść interpelacji

Odpowiedź na interpelację

Interpelacja Radnego Zbigniewa Rodka w sprawie  ponownego wykonania poboczy przy drodze powiatowej, na odcinku Prokopów - Broniszewice
Treść interpelacji

Interpelacja Radnego Zbigniewa Rodka w sprawie wykonania prac drogowych i utrzymania poboczy  przy drodze Pleszew - Chocz
Treść interpelacji

Odpowiedź na interpelację

Interpelacja Radnego Zbigniewa Rodka w sprawie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu 
Treść interpelacji

Odpowiedź na interpelację

Interpelacja Radnego Mirosława Kuberki w sprawie wykonania oświetlenia drogi krajowej nr 11 na odcinku od skrzyżowania w kierunku Kowalewa do m. Zielona Łąka
Treść interpelacji

Odpowiedź na interpelację


Odpowiedź Burmistrza MiG Pleszew

Interpelacja Radnego Mirosława Kuberki  w sprawie  remontu drogi znajdującej się przy parkingu Publicznego Przedszkola Nr 3 "Słoneczne" w Pleszewie
Treść interpelacji
Odpowiedź na interpelację


Interpelacja Radnego Przemysława Kazuś  w sprawie budowy parkingu przy ul. Zielonej i Wiśniowej
Treść interpelacji
Odpowiedź na interpelację

Odpowiedź Burmistrza MiG Pleszew

Interpelacja Radnego Krystiana Klaka w sprawie pasów na jezdni  przy drodze  powiatowej nr 56 w Marszewie
Treść interpelacji

Odpowiedź na interpelację

Interpelacja Radnego Krystiana Klaka w sprawie obniżenia krawężników przy blokach znajdujących się przy drodze powiatowej nr 73 w Marszewie
Treść interpelacji
Odpowiedź na interpelację

Interpelacja Radnego Krystiana Klaka  w sprawie naprawy chodnika  przy drodze nr 73 w m. Marszew
Treść interpelacji
Odpowiedź na interpelację

Interpelacja Radnego Wojciecha Maniaka w sprawie  montażu  spowalniacza drogowego w miejscowości  Koźminiec  na wysokości  szkoły podstawowej
Treść interpelacji
Odpowiedź na interpelację

Interpelacja Radnego Wojciecha Maniaka w sprawie  przebudowy  parkingu  znajdującego się  przy przedszkolu  w Koźmińcu
Treść interpelacji
Treść odpowiedzi na interpelację

Interpelacja Radnego Michała Kaczmarka w sprawie ponownego nasadzenia drzew przy chodniku  wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego  w Pleszewie
Interpelacja Przewodniczącego Rady, Mariana Adamka w sprawie modernizacji drogi Grodzisko - Lenartowice od m. Grodzisko
Treść interpelacji
Treść odpowiedzi na interpelację

Interpelacja Radnego Michała Kaczmarka w sprawie podjęcia  skoordynowanych  działań przez odpowiednie służby  Komendę Powiatową Policji w Pleszewie,  Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną  w Pleszewie oraz  Straż Miejską w Pleszewie  w celu wyjaśnienia pogłosek  dotyczących  działalności   sklepu przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie (...)
Treść interpelacji
Treść odpowiedzi na interpelację

Interpelacja Przewodniczącego Rady Mariana Adamka w sprawie zwiększenia środków finansowych na infrastrukturę drogową.
Treść interpelacji  
Treść odpowiedzi na interpelację

Interpelacja Radnej Jolanty Pankowiak w sprawie ustalenia granicy obszaru zabudowanego  przy ul . Lutyńskiej w m. Fabianów 
Treść interpelacji 
Treść odpowiedzi na interpelację

Interpelacja Radnej Jolanty Pankowiak w sprawie remontu drogi powiatowej  nr 4174P na odcinku od posesji 57 do posesji 78
Treść interpelacji
Treść odpowiedzi na interpelację

Zapytanie Radnego Zbigniewa Rodka w sprawie:
1. planowanej zmiany  na stanowisku sekretarza powiatu 
2. sposobu przekazywania odpowiedzi na interpelacje radnych

Treść zapytania 
Treść odpowiedzi na zapytanie

Zapytanie Radnego Zbigniewa Rodka w sprawie:
1. likwidacji  betonowych barier przy drodze powiatowej relacji Chocz - Pleszew
2. nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej relacji Chocz - Stara Kaźmierka - Białobłoty 
3. oszczędności w budżecie Powiatu w związku z wypłaceniem niepełnych diet  radnym
4. uzasadnienia zapisu w Statucie Powiatu dot. zwiększenia transparentności powoływania komisji
5. zgodności z prawem zadawania pytań członkom  Zarządu Powiatu

Treść zapytań 
Treść odpowiedzi na zapytanie (poz.1-2) 
Treść odpowiedzi na zapytanie (poz. 3-5) 

Interpelacja Radnego Radnego Andrzeja Madalińskiego w sprawie  remontu drogi  ulicy Zawidowickiej w m. Brzezie

Treść interpelacji 
Treść odpowiedzi na interpelację

Interpelacja Radnego Andrzeja Madalińskiego w sprawie naprawy  - wyrównania nawierzchni drogowej na moście przy ulicy Stawiszyńskiej w m. Brzezie

Treść interpelacji
Treść odpowiedzi na interpelację
Ostatnia zmiana: Wprowadzenie nowych informacji do BIP
Zmiany dokonał: Dorota Drosdowska
Data zmiany: 19-03-24 11:05
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Serwis BIP Starostwa Powiatowego w Pleszewie używa plików cookies (ciasteczka) oraz podobnych technologii celem prawidłowego świadczenia usług.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki użytkownika oznacza zgodę na zapisanie informacji na dysku. W każdej chwili użytkownik może zmienić swoje ustawienia. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem klauzuli informacyjnej dot. stosowania RODO tj zakresu i miejsca przechowywania danych pozyskanych za pomocą niniejszego serwisu i innych serwisów starostwa. Czytaj więcej…

Zrozumiałem