Powiat Pleszewski

Plan kontroli oraz wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych w 2022 roku

Zarządzenie nr 31/2021 Starosty Pleszewskiego z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli na 2022 r.
Plan kontroli wewnętrznych na rok 2022.

Wyniki z przeprowadzonych przez Biuro Kontroli Wewnętrznej i Audytu kontroli w 2022 roku

1. Jednostka kontrolowana: Salezjańska Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Pleszewie

 Numer upoważnienia: OR.077.29.2022 z dnia 03.03.2022 r. Starosty Pleszewskiego.

 Rodzaj kontroli: kompleksowa

 Temat kontroli: Prawidłowość wykorzystania dotacji.

 Okres objęty kontrolą: 1.09.2021 r. – 28.02.2022 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 07 – 15.03.2022 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.  

2. Jednostka kontrolowana: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.30.2022 z dnia 18.03.2022 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: zamówienia publiczne oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2018 r.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2021 r. – 28.02.2022 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 22.03 – 04.04.2022 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.    

3. Jednostka kontrolowana: Rodzinny Dom Dziecka w Białobłotach

Numer upoważnienia: OR.077.40.2022 z dnia 19.04.2022 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kompleksowa

Temat kontroli: Prawidłowość funkcjonowania jednostki

Okres objęty kontrolą: 1.01.2022 r. – 31.03.2022 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 21.04 – 04.05.2022 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.    

4. Jednostka kontrolowana: Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.45.2022 z dnia 10.05.2022 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: zamówienia publiczne oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2019 roku

Okres objęty kontrolą: 02.01.2021 r. – 30.04.2022 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 11 – 25.05.2022 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne. 

5. Jednostka kontrolowana: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.51.2022 z dnia 01.06.2022 r.  i OR.077.56.2022 z dnia 14.06.2022 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kompleksowa

Temat kontroli: prawidłowość funkcjonowania jednostki

Okres objęty kontrolą: 01.01 – 31.05.2022 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 03 – 10.06.2022 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

6. Jednostka kontrolowana: Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.58.2022 z dnia 28.06.2022 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: windykacja należności oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2018 roku

Okres objęty kontrolą: 01.01  – 31.05.2022 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 29.06 – 17.07.2022 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.  

7. Jednostka kontrolowana: Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy u Dominikanek w Broniszewicach

Numer upoważnienia: OR.077.74.2022 z dnia 16.09.2022 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kompleksowa

Temat kontroli: Prawidłowość funkcjonowania jednostki

Okres objęty kontrolą: 01.01 – 31.08.2022 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 19 – 28.09.2022 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.    

8. Jednostka kontrolowana: Dom Dziecka w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.89.2022 z dnia 03.10.2022 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: zamówienia publiczne oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2018 roku

Okres objęty kontrolą: 01.06.2021 r. – 30.09.2022 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 04 – 17.10.2022 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.   

9. Jednostka kontrolowana: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzycy

Numer upoważnienia: OR.077.96.2022 z dnia 24.10.2022 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kompleksowa

Temat kontroli: Prawidłowość wykorzystania dotacji.

Okres objęty kontrolą: 01.01 – 31.08.2022 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 26.10 – 04.11.2022 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

10. Jednostka kontrolowana: Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.116.2022 z dnia 10.11.2022 r. i OR.077.128.2022 z 28.11.2022 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: windykacja należności oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2019 roku

Okres objęty kontrolą: 01.01.2021 r.  – 31.10.2022 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 14.11 – 05.12.2022 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.       

11. Jednostka kontrolowana: Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.137.2022 z dnia 09.12.2022 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa

Temat kontroli: windykacja należności.

Okres objęty kontrolą: 01.01 – 30.11.2022 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 12 – 19.12.2022 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne. - Brak

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne. - Brak             

12. Jednostka kontrolowana: Instytucje obowiązane (stowarzyszenia, fundacje)

Rodzaj kontroli: doraźna

Temat kontroli: Przygotowanie rocznego planu kontroli stowarzyszeń i fundacji będących instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Okres objęty kontrolą: 01.01 – 15.11.2022 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 16.11 – 14.12.2022 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne – Skierowano do 193 stowarzyszeń oraz 11 fundacji pisma z zapytaniem czy są instytucjami obowiązanymi w myśl art. 2 ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz o przyjmowaniu płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro.    

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne -   Informacja do Departamentu Informacji Finansowej w zakresie informacji złożonych przez stowarzyszenia  i fundacje.      

13. Jednostka kontrolowana: Starostwo Powiatowe w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.32.2022 z dnia 25.03.2022 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: doraźna

Temat kontroli: Wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności w sprawie AB.6742.1.2021

Okres objęty kontrolą: 01.11 – 31.12.2021 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 28 – 30.03.2022 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.        

14. Jednostka kontrolowana: Starostwo Powiatowe w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.66.2022 z dnia 10.08.2022 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Gospodarowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2021 roku.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2020 r. – 31.07.2022 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 11 – 26.08.2022 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne. 

15. Jednostka kontrolowana: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

Numer upoważnienia: 8/2022, 9/2022 i 10/2022 z dnia 10.11.2022 r. i 10/20Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kontrola planowa

Temat kontroli: Realizacja zadań wymienionych w art. 76, ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (…) w roku 2021.

Okres objęty kontrolą: 01.01 – 31.12.2022 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 01 – 09.12.2022 r.

Wnioski - Pozytywna ocena realizacji zadań wymienionych w art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

         

           

       

     

           

             

       

     

        

             


Ostatnia zmiana: Publikacja
Zmiany dokonał: Małgorzata Mączka
Data zmiany: 15-02-22 11:12
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Serwis BIP Starostwa Powiatowego w Pleszewie używa plików cookies (ciasteczka) oraz podobnych technologii celem prawidłowego świadczenia usług.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki użytkownika oznacza zgodę na zapisanie informacji na dysku. W każdej chwili użytkownik może zmienić swoje ustawienia. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem klauzuli informacyjnej dot. stosowania RODO tj zakresu i miejsca przechowywania danych pozyskanych za pomocą niniejszego serwisu i innych serwisów starostwa. Czytaj więcej…

Zrozumiałem