Powiat Pleszewski

Plan kontroli oraz wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych w 2021 roku

Plan kontroli na rok 2021.

Wyniki z przeprowadzonych przez Biuro Kontroli Wewnętrznej i Audytu kontroli w 2021 roku.
 
1.  Jednostka kontrolowana: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.11.2021 z dnia 25.02.2021 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Realizacja wydatków budżetowych oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2018 roku.

Okres objęty kontrolą: 01.10.2020 r. – 31.01.2021 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 01 – 15.03.2021 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.     

2. Jednostka kontrolowana: I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.19.2021 z dnia 07.04.2021 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Realizacja wydatków budżetowych oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2018 roku.

Okres objęty kontrolą: 01.11.2020 r. – 31.03.2021 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 09 – 22.04.2021 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne - brak

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne - brak      

3. Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.23.2021 z dnia 26.04.2021 r. i OR.077.38.2021 z dnia 14.05.2021 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Ochrona danych osobowych oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2018 roku.

Okres objęty kontrolą: 29.05.2018 r. – 21.05.2021 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 29.04 – 21.05.2021 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne - 1.          
 Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne - 2

4. Jednostka kontrolowana: Pogotowie Opiekuńcze w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.45.2021 z dnia 26.05.2021 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Ochrona danych osobowych oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2016 roku.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2021 r. – 30.04.2021 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 27.05 – 11.06.2021 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.             

5.Jednostka kontrolowana: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.68.2021 z dnia 26.08.2021 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa

Temat kontroli: Prawidłowość wykorzystania dotacji

Okres objęty kontrolą: 01.01.2021 r. – 31.07.2021 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 27.08 – 02.09.2021 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.              

6. Jednostka kontrolowana: Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.71.2021 z dnia 06.09.2021 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Realizacja wydatków budżetowych oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2017 roku.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2021 r. – 31.08.2021 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 07 – 20.09.2021 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.    

7. Jednostka kontrolowana: Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.86.2021 z dnia 29.09.2021 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Ochrona danych osobowych oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2017 i 2018 roku.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2021 r. – 30.09.2021 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 30.09 – 19.10.2021 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.  

8. Jednostka kontrolowana: Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach

Numer upoważnienia: OR.077.99.2021 z dnia 26.10.2021 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Prawidłowość wykorzystania dotacji.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2021 r. – 30.09.2021 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 27.10 – 05.11.2021 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

9. Jednostka kontrolowana: Branżowa Szkoła I Stopnia Stowarzyszenia Edukacja – Młodzież w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.116.2021 z dnia 03.12.2021 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Prawidłowość wykorzystania dotacji oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2017 roku.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2021 r. – 31.10.2021 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 06  – 10.12.2021 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.    

10. Jednostka kontrolowana: Instytucje obowiązane (stowarzyszenia, fundacje)

Rodzaj kontroli: doraźna

Temat kontroli: Przygotowanie rocznego planu kontroli stowarzyszeń i fundacji będących instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 Okres objęty kontrolą: 01.01 – 29.11.2021 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 29.11 – 15.12.2021 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne – Skierowano do 170 stowarzyszeń oraz 11 fundacji pisma z zapytaniem czy są instytucjami obowiązanymi w myśl art. 2 ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz o przyjmowaniu płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro.   

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne -   Informacja do Departamentu Informacji Finansowej w zakresie informacji złożonych przez stowarzyszenia  i fundacje.    

11. Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.103.2021 z dnia 16.11.2021 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Ochrona danych osobowych oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2017 roku.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2021 r. – 31.10.2021 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 17 – 30.11.2021 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.        

12. Jednostka kontrolowana: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.120.2021 z dnia 14.12.2021 r. i OR.077.4.2022 z dnia 05.01.2022 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Ochrona danych osobowych.

Okres objęty kontrolą: 23.05.2018 r. – 30.11.2021 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 17.12.2021 r. – 14.01.2022 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.              

13. Jednostka kontrolowana: Starostwo Powiatowe w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.50.2021 z dnia 28.06.2021 r. i OR.077.59.2021 z dnia 14.07.2021 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Gospodarowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2018 roku.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2021 r. – 31.05.2021 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 29.06 – 22.07.2021 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne NR.

Wystąpienie pokontrolne FN

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne NR

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne FN.       

14. Jednostka kontrolowana: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

Numer upoważnienia: 2/2021, 3/2021 i 4/2021 z dnia 15.11.2021 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa

Temat kontroli: Realizacja zadań wymienionych w art. 76, ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (…) w roku 2020.

Okres objęty kontrolą: 01.01 – 31.12.2020 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 20 – 23.12.2021 r.

Wystąpienie pokontrolne - pozytywna ocena realizacji zadań wymienionych w art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

      

  

             

           

      

 

Ostatnia zmiana: Aktualizacja
Zmiany dokonał: Małgorzata Mączka
Data zmiany: 04-01-21 13:20
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Serwis BIP Starostwa Powiatowego w Pleszewie używa plików cookies (ciasteczka) oraz podobnych technologii celem prawidłowego świadczenia usług.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki użytkownika oznacza zgodę na zapisanie informacji na dysku. W każdej chwili użytkownik może zmienić swoje ustawienia. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem klauzuli informacyjnej dot. stosowania RODO tj zakresu i miejsca przechowywania danych pozyskanych za pomocą niniejszego serwisu i innych serwisów starostwa. Czytaj więcej…

Zrozumiałem