Powiat Pleszewski

XXX sesja Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 29 czerwca 2022 roku

Porządek obrad

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji.

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Pleszewskiego w roku 2021
.

Informacja nt. realizacji zadań Powiatu Pleszewskiego z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku oraz nt. zasobów pomocy społecznej.

Informacja o realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie oraz sytuacji na rynku pracy.

Raport o stanie Powiatu Pleszewskiego za 2021 rok

 - projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Pleszewie wotum zaufania.

Sprawozdanie finansowe Powiatu Pleszewskiego za 2021
rok,  sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2021 rok:

 - uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2021 rok
,

- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.

Informacja o stanie mienia Powiatu Pleszewskiego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.,

- wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Pleszewie z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.

- uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2021 rok,

- projekt uchwały  sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Pleszewie za 2021 rok.

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/215/2022 z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2022 roku.

Ostatnia zmiana: Wprowadzenie informacji do BIP
Zmiany dokonał: Dorota Drosdowska
Data zmiany: 22-06-22 12:02
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Serwis BIP Starostwa Powiatowego w Pleszewie używa plików cookies (ciasteczka) oraz podobnych technologii celem prawidłowego świadczenia usług.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki użytkownika oznacza zgodę na zapisanie informacji na dysku. W każdej chwili użytkownik może zmienić swoje ustawienia. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem klauzuli informacyjnej dot. stosowania RODO tj zakresu i miejsca przechowywania danych pozyskanych za pomocą niniejszego serwisu i innych serwisów starostwa. Czytaj więcej…

Zrozumiałem