Powiat Pleszewski

XXXVIII sesja Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 16 listopada 2018 r.

Porządek obrad:

Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.

Informacja o stanie środowiska i działalności  kontrolnej Wielkopolskiego  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony Środowiska  w Powiecie  Pleszewskim w roku 2017.

Informacja Zarządu Powiatu w  Pleszewie  o stanie realizacji  zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.

Informacja o przebiegu wykonania  budżetu Powiatu  Pleszewskiego za I półrocze 2018 roku.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej  prognozy finansowej  Powiatu  Pleszewskiego  na dzień 30 czerwca 2018 roku.

Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych  za 2017 rok.

Okresowe sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie z realizacji rocznego planu kontroli na 2018 rok.

Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. a) zmiany budżetu Powiatu  Pleszewskiego na 2018 rok,
 2. b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego,
 3. c) szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Pleszewskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg, a także niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym,
 4. d) zmiany Uchwały Nr XXXIII/254/18 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości  środków finansowych PFRON przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji  zawodowej i społecznej   osób niepełnosprawnych  w Powiecie Pleszewskim w 2018 roku,
 5. e) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym  ośrodku  wsparcia – Dziennym Domu  Senior+ w Pleszewie,
 6. f) powierzenia Miastu Kalisz  zadania publicznego z zakresu  aktualizacji  ewidencji  dróg i obiektów mostowych dróg powiatu  w granicach administracyjnych  Gminy Goluchów,
 7. g) Powiatowego programu zapobiegania przestępczości  oraz ochrony  bezpieczeństwa obywateli i  porządku   publicznego   na lata 2019 – 2021,
 8. h) rozpatrzenia  skargi  Agencji Detektywistycznej  „Enigma  - Service” Sp. z o.o.,
  i) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
 9. j) uchwalenia Statutu   Powiatu  Pleszewskiego,
 10. k) nadania statutu Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
 11. l) przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pleszewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.
Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

Załącznik nr 14

Załącznik nr 15

Załącznik nr 16

Załącznik nr 17

Załącznik nr 18
Ostatnia zmiana: Wprowadzenie dokumentu do BIP
Zmiany dokonał: Robert Czajczyński
Data zmiany: 09-11-18 08:37
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Serwis BIP Starostwa Powiatowego w Pleszewie używa plików cookies (ciasteczka) oraz podobnych technologii celem prawidłowego świadczenia usług.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki użytkownika oznacza zgodę na zapisanie informacji na dysku. W każdej chwili użytkownik może zmienić swoje ustawienia. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem klauzuli informacyjnej dot. stosowania RODO tj zakresu i miejsca przechowywania danych pozyskanych za pomocą niniejszego serwisu i innych serwisów starostwa. Czytaj więcej…

Zrozumiałem