Powiat Pleszewski

VII. Przetarg nieograniczony. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4.083.692 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

VII. Przetarg nieograniczony. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4.083.692 zł
z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Numer sprawy: NR.272.11.2019


1. Ogłoszenie o zamówieniu.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
3. Załączniki nr 1 - 4 do SIWZ. Wersja edytowalna.
4. Załącznik nr 6 – Zaświadczenie o numerze identyfikacji REGON Powiatu Pleszewskiego.
5. Załącznik nr 7 – Decyzja w sprawie nadania NIP Powiatowi Pleszewskiemu.
6. Budżet Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok.
a). Załącznik nr 8a - Uchwała w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok
b). Załącznik nr 8b - Uchwała Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 23.09.2019 roku w sprawie zmiany budżetu
    Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok (upoważnienie do zaciągnięcia przedmiotowego kredytu).
7. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pleszewskiego:
a). Załącznik nr 9a - Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pleszewskiego.
b). Załącznik nr 9b - Uchwała Rady Powiatu z dnia 23.09.2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pleszewskiego.
8. Załącznik nr 10 – Sprawozdanie Rb-NDS za 2018r.
9. Załącznik nr 11 – Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2019r.
10. Załącznik nr 12 – Sprawozdanie Rb-Z za 2018r.
11. Załącznik nr 13 – Sprawozdanie Rb-Z za II kwartał 2019r.
12. Załącznik nr 14 – Sprawozdanie Rb-N za 2018r.
13. Załącznik nr 15 – Sprawozdanie Rb-N za II kwartał 2019r.
14. Załącznik nr 16 – Sprawozdanie Rb 27S za 2018r.
15. Załącznik nr 17 – Sprawozdanie Rb 27S za II kwartał 2019r.
16. Załącznik nr 18 – Sprawozdanie Rb 28S za 2018r.
17. Załącznik nr 19 – Sprawozdanie Rb 28S za II kwartał 2019r.
18. Załącznik nr 20 – Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018r.
19. Załącznik nr 21 – Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018r.
20. Załącznik nr 22 – Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Pleszewskiego.
21. Załącznik nr 23 – Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
22. Załącznik nr 24 – Opinia RIO o Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019r.

23. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ oraz zmiana zapisów SIWZ (1) - 09. 10. 2019r
a). Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 09. 10. 2019r
    Zmiana terminu składania ofert. Termin składania ofert: 29. 10. 2019r godz. 10:00
b). Załącznik nr 2 - Uchwała w sprawie powołania skarbnika Powiatu Pleszewskiego.

24. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (2) - 15. 10.2019r

25. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (1). Opinia RIO - 25. 10. 2019r
1). Załącznik nr 1 - Uchwała składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu.

26. Informacja z sesji otwarcia ofert 29. 10. 2019r

27. Informacja o wyborze oferty - 06.11.2019 r. 

Ostatnia zmiana: Informacja o wyborze oferty
Zmiany dokonał: Małgorzata Nadera
Data zmiany: 06-11-19 13:56
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Serwis BIP Starostwa Powiatowego w Pleszewie używa plików cookies (ciasteczka) oraz podobnych technologii celem prawidłowego świadczenia usług.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki użytkownika oznacza zgodę na zapisanie informacji na dysku. W każdej chwili użytkownik może zmienić swoje ustawienia. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem klauzuli informacyjnej dot. stosowania RODO tj zakresu i miejsca przechowywania danych pozyskanych za pomocą niniejszego serwisu i innych serwisów starostwa. Czytaj więcej…

Zrozumiałem