Powiat Pleszewski

XXXIV sesja Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 30 grudnia 2022 roku

Porządek obrad.

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji.

Informacja nt. drogownictwa oraz zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Pleszewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego.

Projekt  uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia cen maksymalnych oraz opłat dodatkowych za usługi w publicznym transporcie zbiorowym na liniach użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Pleszewski.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Pleszewie na 2023 rok.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Pleszewie na 2023 rok.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego: przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem,

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego

- autopoprawka Zarządu Powiatu w Pleszewie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego 

Projekt  budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2023 rok:

-opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2023 rok, 

- autopoprawka Zarządu Powiatu w Pleszewie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2023 rok 
Ostatnia zmiana: Wprowadzenie informacji do BIP
Zmiany dokonał: Dorota Drosdowska
Data zmiany: 22-12-22 13:34
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Serwis BIP Starostwa Powiatowego w Pleszewie używa plików cookies (ciasteczka) oraz podobnych technologii celem prawidłowego świadczenia usług.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki użytkownika oznacza zgodę na zapisanie informacji na dysku. W każdej chwili użytkownik może zmienić swoje ustawienia. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem klauzuli informacyjnej dot. stosowania RODO tj zakresu i miejsca przechowywania danych pozyskanych za pomocą niniejszego serwisu i innych serwisów starostwa. Czytaj więcej…

Zrozumiałem