Powiat Pleszewski

XXVI sesja Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 10 lutego 2022 r.

Porządek obrad

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji.

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2021 roku.

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Miastu i Gminie Pleszew w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pleszewskiego.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Kowalewie, gm. Pleszew, oznaczonej jako działka nr 34/2.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn. „Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap VI”.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Dobrzyca opracowania dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P (ul. Jarocińska) w m. Dobrzyca”.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Gołuchów realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie wykonania chodnika w m. Jedlec”.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Gołuchów realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5297P w zakresie wykonania chodnika w m. Kościelna Wieś”.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Gołuchów realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4345P w zakresie wykonania chodnika w m. Szkudła”.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/283/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw do realizacji w okresie od 01.10.2019 roku do 31.12.2020 roku projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Pleszewskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Szymanowicach dotacji na prace konserwatorskie i renowacyjne.

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnego domu dziecka.
Ostatnia zmiana: Wprowadzenie nowych informacji do BIP
Zmiany dokonał: Dorota Drosdowska
Data zmiany: 03-02-22 14:19
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Serwis BIP Starostwa Powiatowego w Pleszewie używa plików cookies (ciasteczka) oraz podobnych technologii celem prawidłowego świadczenia usług.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki użytkownika oznacza zgodę na zapisanie informacji na dysku. W każdej chwili użytkownik może zmienić swoje ustawienia. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem klauzuli informacyjnej dot. stosowania RODO tj zakresu i miejsca przechowywania danych pozyskanych za pomocą niniejszego serwisu i innych serwisów starostwa. Czytaj więcej…

Zrozumiałem