Powiat Pleszewski

XVII sesja Rady Powiatu w Pleszewie w dn. 11 lutego 2021 r.

Porządek obrad

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji


Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie za 2020 rok

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok

Projekt budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021

Opinia RIO w Poznaniu o projekcie budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego

Opinia RIO w Poznaniu o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego

Projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pleszewskim na lata 2021-2023”.

Projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Pleszewskiego na lata 2021-2025

Projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Pleszewskim na rok 2021

Projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu z terenu Powiatu Pleszewskiego.

Projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju Powiatu Pleszewskiego do roku 2030

Projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Goluchów zadania inwestycyjnego pn. : „Przebudowa drogi powiatowej 4342P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Tursko – Bogusław.
Ostatnia zmiana: Wprowadzenie nowych informacji do BIP
Zmiany dokonał: Dorota Drosdowska
Data zmiany: 04-02-21 08:51
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Serwis BIP Starostwa Powiatowego w Pleszewie używa plików cookies (ciasteczka) oraz podobnych technologii celem prawidłowego świadczenia usług.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki użytkownika oznacza zgodę na zapisanie informacji na dysku. W każdej chwili użytkownik może zmienić swoje ustawienia. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem klauzuli informacyjnej dot. stosowania RODO tj zakresu i miejsca przechowywania danych pozyskanych za pomocą niniejszego serwisu i innych serwisów starostwa. Czytaj więcej…

Zrozumiałem