Powiat Pleszewski

XII sesja Rady Powiatu w Pleszewie, w dniu 16 czerwca 2020 roku, godz. 16:00 - sesja w trybie zdalnym

Porządek obrad

Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu w Pleszewie w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Pleszewskiego w roku 2019

Sprawozdanie roczne Komendanta Powiatowego Policji w Pleszewie za 2019 rok wraz
z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego

Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie za 2019 rok wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej

Informacja nt. realizacji zadań Powiatu Pleszewskiego z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku

Informacja nt. zasobów pomocy społecznej


Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Pleszewskiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Informacja o realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie oraz sytuacji na rynku pracy

Projekt uchwały w sprawie:
a) zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok

b) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego

c) ustalenia wysokości środków finansowych PFRON przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2020 roku,

d) wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Pleszewski umowy na realizację wspólnego zadania, polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej,

e) zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

f) wyrażenia zgody na powierzenie Miastu i Gminie Pleszew wykonania ścieżek rowerowych na drogach powiatowych tj. na ulicy Zamkowej, Słowackiego, Ogrodowej, Lipowej, Kazimierza Wielkiego w ramach zadania pod nazwą „ Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie”,

g) utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia z siedzibą w Pleszewie, ul. Poznańska 36,
zał. nr 1 projekt statutu

h) zmiany Uchwały Nr XI/97/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 lutego 2020 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości zajętych pod budowę ścieżki rowerowej w miejscowościach: Kuchary, Kucharki, Krzywosądów i Karsy.

Ostatnia zmiana: Wprowadzenie nowych informacji
Zmiany dokonał: Dorota Drosdowska
Data zmiany: 15-06-20 11:19
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Serwis BIP Starostwa Powiatowego w Pleszewie używa plików cookies (ciasteczka) oraz podobnych technologii celem prawidłowego świadczenia usług.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki użytkownika oznacza zgodę na zapisanie informacji na dysku. W każdej chwili użytkownik może zmienić swoje ustawienia. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem klauzuli informacyjnej dot. stosowania RODO tj zakresu i miejsca przechowywania danych pozyskanych za pomocą niniejszego serwisu i innych serwisów starostwa. Czytaj więcej…

Zrozumiałem