Powiat Pleszewski

Ogłoszenie w sprawie konsultacji Programu Współpracy Powiatu Pleszewskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Pleszewie  ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ,,Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pleszewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2023”. 

Zarząd Powiatu w Pleszewie informuje, iż trwają prace związane z opracowaniem rocznego programu współpracy Powiatu Pleszewskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Program będzie obowiązywał  w 2023 r.

Przygotowano wstępny projekt rocznego programu współpracy, który przedkłada się do konsultacji zgodnie z Uchwałą Nr XLV/242/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 października  2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz Uchwałą Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr CXXIX/285/2022 z dnia 27 października 2022 roku, w celu zebrania pisemnych opinii i uwag o projektu.

Przedstawiony projekt programu jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom.

Warunkiem udziału organizacji pozarządowej w konsultacjach jest podanie nazwy i adresu organizacji, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach. 

Opinie i uwagi organizacji nie zawierające danych, o których mowa wyżej  lub złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji, nie będą uwzględniane w  toku procedury legislacyjnej. 

Oczekujemy na pisemne opinie i uwagi w terminie 14 dni od daty ogłoszenia konsultacji. Wszelkie propozycje można składać za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej: stowarzyszenia@powiatpleszewski.pl , a także osobiście w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje działające na terenie Powiatu Pleszewskiego

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest: Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.


Do pobrania Projekt programu współpracy.

Ostatnia zmiana: pierwsza publikacja
Zmiany dokonał: Hanna Lis
Data zmiany: 08-11-22 14:35
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Serwis BIP Starostwa Powiatowego w Pleszewie używa plików cookies (ciasteczka) oraz podobnych technologii celem prawidłowego świadczenia usług.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki użytkownika oznacza zgodę na zapisanie informacji na dysku. W każdej chwili użytkownik może zmienić swoje ustawienia. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem klauzuli informacyjnej dot. stosowania RODO tj zakresu i miejsca przechowywania danych pozyskanych za pomocą niniejszego serwisu i innych serwisów starostwa. Czytaj więcej…

Zrozumiałem