Powiat Pleszewski

X. Przetarg nieograniczony. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3.381.419 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3.381.419 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Numer sprawy: NR. 272.8.2018


1. Ogłoszenie o zamówieniu.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna).
4. Załącznik nr 6 – Zaświadczenie o numerze identyfikacji REGON Powiatu Pleszewskiego.
5. Załącznik nr 7 – Decyzja w sprawie nadania NIP Powiatowi Pleszewskiemu.
6. Budżet Powiatu Pleszewskiego na 2018 rok.
a). Załącznik nr 8 a - Uchwała w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2018 rok (upoważnienie do zaciągnięcia przedmiotowego kredytu).
b). Załącznik nr 8 b - Uchwała Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27.06.2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2018 rok. Pleszewskiego na 2018 rok.
7. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pleszewskiego:
a). Załącznik nr 9a - Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pleszewskiego;
b). Załącznik nr 9b - Uchwała Rady Powiatu z dnia 27.06.2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pleszewskiego.
8. Załącznik nr 10 – Sprawozdanie Rb-NDS za 2017r.
9. Załącznik nr 11 – Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2018r.
10. Załącznik nr 12 – Sprawozdanie Rb-Z za 2017r.
11. Załącznik nr 13 – Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2018r.
12. Załącznik nr 14 – Sprawozdanie Rb-N za 2017r.
13. Załącznik nr 15 – Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2018r.
14. Załącznik nr 16 – Sprawozdanie Rb 27S za 2017r.
15. Załącznik nr 17 – Sprawozdanie Rb 27S za I kwartał 2018r.
16. Załącznik nr 18 – Sprawozdanie Rb 28S za 2017r.
17. Załącznik nr 19 – Sprawozdanie Rb 28S za I kwartał 2018r.
18. Załącznik nr 20 – Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017r.
19. Załącznik nr 21 – Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017r.
20.. Załącznik nr 22 – Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Pleszewskiego.

21. Odpowiedzi na zapytania (1) - 25. 07. 2018
1). Załącznik nr 1 - Wykaz zaangażowania Zamawiającego.
2). Załącznik nr 2a - RZiS
     Załącznik nr 2b - Bilans
     Załącznik nr 2c - RPP
3). Załącznik nr 3 - Zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach.
4). Załącznik nr 4 - Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek.
5). Załącznik nr 5 - Uchwała RIO.

22. Informacja z sesji otwarcia ofert - 09. 08. 2018r

23. Informacja o wyborze oferty.

Ostatnia zmiana: wprowadzenie nowej informacji
Zmiany dokonał: Danuta Mandryk
Data zmiany: 20-08-18 11:20
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Serwis BIP Starostwa Powiatowego w Pleszewie używa plików cookies (ciasteczka) oraz podobnych technologii celem prawidłowego świadczenia usług.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki użytkownika oznacza zgodę na zapisanie informacji na dysku. W każdej chwili użytkownik może zmienić swoje ustawienia. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem klauzuli informacyjnej dot. stosowania RODO tj zakresu i miejsca przechowywania danych pozyskanych za pomocą niniejszego serwisu i innych serwisów starostwa. Czytaj więcej…

Zrozumiałem