Powiat Pleszewski

XXXV sesja Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 23 lutego 2023 roku

Porządek obrad.

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji.

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2022 roku.

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Pleszewie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach   oświatowych prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie za 2022 rok.

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2023 rok.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w zakresie wykonania chodnika w m. Karminek”.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn. „Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap VII”.

Projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Miastu i Gminie Pleszew realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew”.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/196/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli  szkół i placówek prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie.

 

Ostatnia zmiana: Wprowadzenie nowych informacji do BIP
Zmiany dokonał: Dorota Drosdowska
Data zmiany: 16-02-23 14:02
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Serwis BIP Starostwa Powiatowego w Pleszewie używa plików cookies (ciasteczka) oraz podobnych technologii celem prawidłowego świadczenia usług.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki użytkownika oznacza zgodę na zapisanie informacji na dysku. W każdej chwili użytkownik może zmienić swoje ustawienia. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem klauzuli informacyjnej dot. stosowania RODO tj zakresu i miejsca przechowywania danych pozyskanych za pomocą niniejszego serwisu i innych serwisów starostwa. Czytaj więcej…

Zrozumiałem