Powiat Pleszewski

XXVIII sesja Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 30 marca 2022 roku

Porządek obrad

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od 10 lutego 2022 roku.

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie za 2021rok.

Projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok.

Projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Pleszewskiego
.

Projekt  uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Ministrem Edukacji i Nauki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Projekt  uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Pleszewskim na lata 2022 – 2024.

Projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2022 roku.

Projekt  uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie określenia szczegółowych warunków rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, umorzenia w części lub w całości łącznie z odsetkami lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju Powiatu Pleszewskiego do roku 2030”.

Projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany Uchwały nr VII/56/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu oraz udzielania pełnomocnictw do realizacji w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pleszewskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020.
Ostatnia zmiana: Wprowadzenie nowych informacji do BIP
Zmiany dokonał: Dorota Drosdowska
Data zmiany: 23-03-22 13:56
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Serwis BIP Starostwa Powiatowego w Pleszewie używa plików cookies (ciasteczka) oraz podobnych technologii celem prawidłowego świadczenia usług.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki użytkownika oznacza zgodę na zapisanie informacji na dysku. W każdej chwili użytkownik może zmienić swoje ustawienia. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem klauzuli informacyjnej dot. stosowania RODO tj zakresu i miejsca przechowywania danych pozyskanych za pomocą niniejszego serwisu i innych serwisów starostwa. Czytaj więcej…

Zrozumiałem