Powiat Pleszewski

X sesja Rady Powiatu w Pleszewie w dn.13 grudnia 2019 r.

Porządek obrad
Materiały sesyjne
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji.
Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego
Projekt budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok.
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chocz na realizację zadania pn. „Przebudowa ulic: Pawłowskiego, Wiśniowej i Kasztanowej w Choczu”.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pleszewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/64/2019 z dnia 23 września 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2019 roku.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pleszewskiego w 2020 roku.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy,szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/188/09 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Pleszewskiego.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów.
Projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia Ośrodka Wsparcia w Pleszewie działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Powiatu Pleszewskiego pod nazwą „Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie” i nadania statutu Powiatowemu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Pleszewie.
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.
Projekt uchwały w sprawie delegowania Radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie na 2020 rok.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji Rady Powiatu na 2020 rok.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Pleszewie na 2020 rok.Ostatnia zmiana: Aktualizacj informacji wprowadzonej do BIP
Zmiany dokonał: Dorota Drosdowska
Data zmiany: 06-12-19 14:17
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Serwis BIP Starostwa Powiatowego w Pleszewie używa plików cookies (ciasteczka) oraz podobnych technologii celem prawidłowego świadczenia usług.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki użytkownika oznacza zgodę na zapisanie informacji na dysku. W każdej chwili użytkownik może zmienić swoje ustawienia. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem klauzuli informacyjnej dot. stosowania RODO tj zakresu i miejsca przechowywania danych pozyskanych za pomocą niniejszego serwisu i innych serwisów starostwa. Czytaj więcej…

Zrozumiałem