Powiat Pleszewski

V sesja Rady Powiatu w Pleszewie w dn. 2 kwietnia 2019 r.

Porządek obrad 
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji
Sprawozdanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pleszewie za 2018 rok. 
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  na poszczególnych  stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych  przez Radę Powiatu  w Pleszewie za 2018 rok 
Projekt uchwały w sprawie:
- zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok
zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego,
wyrażenia zgody na powierzenie Miastu i Gminie Pleszew realizacji zadania pn. „Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej
w Pleszewie”
wyrażenia zgody na powierzenie Miastu i Gminie Pleszew realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Bogusza w Pleszewie”
- wyrażenia zgody na powierzenie Miastu i Gminie Pleszew realizacji zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą Targową oraz skrzyżowania ulicy Malińskiej z ulicą Targową” 
wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Chocz realizacji zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Grodziecka i Plac 1-go Maja w Choczu”1-go Maja w Choczu”
- udzielenia Parafii pw. NMP Wniebowziętej Sanktuarium MP Miłościwej w Lutyni dotacji na prace konserwatorskie i remontowe
- ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2019 roku
-ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pleszewskiego w 2019 r. 
zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2019 rok,
wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Pleszewie oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych.
Projekt stanowiska w sprawie bardzo trudnej sytuacji na rynku trzody chlewnej na terenie Wielkopolski.na terenie Wielkopolski.

Ostatnia zmiana: Wprowadzenie dokumentu
Zmiany dokonał: Dorota Drosdowska
Data zmiany: 26-03-19 13:19
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Serwis BIP Starostwa Powiatowego w Pleszewie używa plików cookies (ciasteczka) oraz podobnych technologii celem prawidłowego świadczenia usług.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki użytkownika oznacza zgodę na zapisanie informacji na dysku. W każdej chwili użytkownik może zmienić swoje ustawienia. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem klauzuli informacyjnej dot. stosowania RODO tj zakresu i miejsca przechowywania danych pozyskanych za pomocą niniejszego serwisu i innych serwisów starostwa. Czytaj więcej…

Zrozumiałem