Powiat Pleszewski

IV sesja Rady Powiatu w Pleszewie w dn. 31 stycznia 2019 r.

1. Porządek obrad

2. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady

3. Sprawozdanie Starosty Pleszewskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok4. Podjęcie uchwał w sprawie:

- przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

- autopoprawka Zarządu Powiatu do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego

- uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok

- autopoprawka Zarządu Powiatu do projektu uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego za 2019 rok

- delegowania Radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

- zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok

- powołania Komisji Rady, ich rodzaju oraz określenia ich stanu liczbowego

- określenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Planowania oraz określenia zakresu jej zadań

- określenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego oraz określenia zakresu jej zadań

- określenia składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz określenia zakresu jej zadań

- określenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz określenia zakresu jej zadań

- określenia składu osobowego Komisji Strategii, Rozwoju Regionalnego i Promocji oraz określenia zakresu jej zadań

- zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Marszewie

- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim dotyczącego przyjęcia zadań publicznych z zakresu administracji rządowej

Ostatnia zmiana: Aktualizacja załącznika MOW w Marszewie
Zmiany dokonał: Dorota Drosdowska
Data zmiany: 25-01-19 10:07
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Serwis BIP Starostwa Powiatowego w Pleszewie używa plików cookies (ciasteczka) oraz podobnych technologii celem prawidłowego świadczenia usług.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki użytkownika oznacza zgodę na zapisanie informacji na dysku. W każdej chwili użytkownik może zmienić swoje ustawienia. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem klauzuli informacyjnej dot. stosowania RODO tj zakresu i miejsca przechowywania danych pozyskanych za pomocą niniejszego serwisu i innych serwisów starostwa. Czytaj więcej…

Zrozumiałem