Budżet i Finanse Powiatu Pleszewskiego


Budżet Powiatu Pleszewskiego

Budżet Powiatu Pleszewskiego 2003

Budżet Powiatu Pleszewskiego 2004

Budżet Powiatu Pleszewskiego 2005

Budżet Powiatu Pleszewskiego 2006

Budżet Powiatu Pleszewskiego 2007

Budżet Powiatu Pleszewskiego 2008

Budżet Powiatu Pleszewskiego 2009

Budżet Powiatu Pleszewskiego 2010

Budżet Powiatu Pleszewskiego 2011

Budżet Powiatu Pleszewskiego 2012

Budżet Powiatu Pleszewskiego 2013

Budżet Powiatu Pleszewskiego 2014

Budżet Powiatu Pleszewskiego 2015

Budżet Powiatu Pleszewskiego 2016

Budżet Powiatu Pleszewskiego 2017

Budżet Powiatu Pleszewskiego 2018

Budżet Powiatu Pleszewskiego 2019


Budżet Powiatu Pleszewskiego 2020


Budżet Powiatu Pleszewskiego 2021


Budżet Powiatu Pleszewskiego 2022UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGONOZY FINANSOWEJ

2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

2021 r.

2022 r.MIENIE POWIATU


DŁUG PUBLICZNY


WYKAZ DOTACJI OTRZYMANYCH I UDZIELONYCH INNYM JST

Dotacje otrzymane i Dotacje udzielone


WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI


POMOC PUBLICZNA


OPŁATY PUBLICZNOPRAWNE


ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ


OPINIE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

BUDŻET 2011r.

PROJEKT BUDŻETU

BUDŻET

BUDŻET 2012r.

PROJEKT BUDŻETU

BUDŻET

BUDŻET 2013 r.

PROJEKT BUDŻETU

BUDŻET

BUDŻET 2014 r.

PROJEKT BUDŻETU

BUDŻET

BUDŻET 2015 r.

PROJEKT BUDŻETU

BUDŻET

BUDŻET 2016 r.

PROJEKT BUDŻETU

BUDŻET

BUDŻET 2017 r.

PROJEKT BUDŻETU

BUDŻET

BUDŻET 2018 r.

PROJEKT BUDŻETU

BUDŻET

BUDŻET 2019 r.

PROJEKT BUDŻETU

BUDŻET          


BUDŻET 2020 r.

PROJEKT BUDŻETU

BUDŻET          


BUDŻET 2021 r.

PROJEKT BUDŻETU

BUDŻET          


BUDŻET 2022 r.

PROJEKT BUDŻETU

BUDŻET          SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO

 

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

2018 r.

2019 r.

2020 r.Ostatnia zmiana: zamieszenie uchwały o zm. budżetu
Zmiany dokonał: Paulina Przybylska
Data zmiany: 18-07-18 18:46
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.