2. Zaproszenie do złożenia oferty.„Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, korekta przebiegu i poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracyjnych (rowy) w ramach oper

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, korekta przebiegu i poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracyjnych (rowy) w ramach operacji „Scalenie gruntów obiektu „KWILEŃ” obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski.
Numer sprawy: NR.042.9.3.2021

1. Zaproszenie do złożenia oferty.
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
3. Załącznik nr 2a - Mapa dróg istniejących i nowo projektowanych.
4. Załącznik nr 2b - Mapa dróg i rowów
5. Załącznik nr 3 - Zestawienie dróg i urządzeń melioracyjnych.
6. Załącznik nr 4 - Projekt umowy.
7. Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna.
8.Informacja o unieważnieniu postępowania.
Ostatnia zmiana: Wprowadzenie informacji o unieważnieniu postępowania
Zmiany dokonał: Danuta Mandryk
Data zmiany: 09-06-21 07:35
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.