Wyniki z przeprowadzonych przez Biuro Kontroli Wewnętrznej i Audytu kontroli w 2018 roku

Zarządzenie nr 33/2017 Starosty Pleszewskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli na 2018 rok.


1. Jednostka kontrolowana Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.36.2018 z dnia 08.02.2018 r. oraz OR.077.39.2018 z dnia 23.02.2018 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: doraźna

Temat kontroli: Prawidłowość przeprowadzenia inwentaryzacji

Okres objęty kontrolą: 01.12.2015 r. – 01.01.2018 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 23.02 – 02.03.2018 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

2. Jednostka kontrolowana Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.40.2018 z dnia 05.03.2018 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Realizacja wydatków budżetowych oraz realizacja zleceń pokontrolnych z 2016 roku.  

Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 r. – 28.02.2018 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 06 – 20.03.2018 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

3. Jednostka kontrolowana Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.40.2018 z dnia 05.03.2018 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Finansowanie studiów podyplomowych dla bezrobotnych, system szkoleń dla bezrobotnych oraz doradztwo zawodowe i realizacja zaleceń pokontrolnych z 2015 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 r. – 28.02.2018 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 23.03 – 09.04.2018 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.         

4. Jednostka kontrolowana: Dom Dziecka w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.51.2018 z dnia 11.04.2018 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Realizacja wydatków budżetowych oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2015 r.

Okres objęty kontrolą: 01.06.2017 r. – 31.03.2018 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 12 – 25.04.2018 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

5. Jednostka kontrolowana Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.57.2018 z dnia 07.05.2018 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Realizacja wydatków budżetowych oraz realizacja zleceń pokontrolnych z 2016 roku. 

Okres objęty kontrolą: 01.11.2017 r. – 31.03.2018 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 08 – 21.05.2018 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

6. Jednostka kontrolowana Salezjańska Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Św. Rodziny w Pleszewie  

Numer upoważnienia: OR.077.59.2018 z dnia 23.05.2018 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Prawidłowość wykorzystania dotacji oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2016 roku.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 r. – 30.04.2018 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 24 – 30.05.2018 r.

Załączniki:

Wniosków pokontrolnych nie sformułowano.

7. Jednostka kontrolowana Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.66.2018 z dnia 04.06.2018 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: kompleksowa

Temat kontroli: Prawidłowość funkcjonowania jednostki.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 r. – 31.05.2018 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 05 – 18.06.2018 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

8. Jednostka kontrolowana Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.72.2018 z dnia 25.06.2018 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Kontrola i ocena realizacji zadania, w tym stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 r. – 31.05.2018 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 26.06 – 05.07.2018 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

9. Jednostka kontrolowana Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.88.2018 z dnia 21.08.2018 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

Temat kontroli: Realizacja wydatków budżetowych oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2016r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 r. – 31.07.2018 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 22.08 – 05.09.2018 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

10. Jednostka kontrolowana Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Broniszewicach

Numer upoważnienia: OR.077.107.2018 z dnia 12.10.2018 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: problemowa

Temat kontroli: Prawidłowość wykorzystania dotacji

Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 r. – 31.08.2018 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 15 – 24.10.2018 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

11. Jednostka kontrolowana Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie

 Numer upoważnienia: OR.077.112.2018 z dnia 29.10.2018 r. Starosty Pleszewskiego.

 Rodzaj kontroli: problemowa

 Temat kontroli: Prawidłowość wykorzystania dotacji

 Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 r. – 30.09.2018 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 30.10 – 15.11.2018 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.      

12. Jednostka kontrolowana Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie

 Numer upoważnienia: OR.077.119.2018 z dnia 16.11.2018 r. Starosty Pleszewskiego.

 Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

 Temat kontroli: Realizacja wydatków budżetowych oraz realizacja zleceń pokontrolnych z 2015 roku. 

 Okres objęty kontrolą: 01.01 – 31.10.2018 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 20.11 – 31.10.2018 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

13. Jednostka kontrolowana Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Dobrzycy

 Numer upoważnienia: OR.077.150.2018 z dnia 07.12.2018 r. Starosty Pleszewskiego.

 Rodzaj kontroli: doraźna

 Temat kontroli: Liczba i obecność słuchaczy na zajęciach w okresie od 01.09 do 30.11.2018 r.

 Okres objęty kontrolą: 01.09.2018 r. – 30.11.2018 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 12 – 14.11.2018 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

14. Jednostka kontrolowana Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie

 Numer upoważnienia: OR.077.164.2018 z dnia 14.12.2018 r. Starosty Pleszewskiego.

 Rodzaj kontroli: problemowa

 Temat kontroli: Kontrola i ocena realizacji zadania, w tym stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizacje zadania, prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

 Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 r. – 31.11.2018 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 17 – 19.12.2018 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.        

15. Jednostka kontrolowana Starostwo Powiatowe w Pleszewie

 Numer upoważnienia: OR.077.101.2018 z dnia 24.09.2018 r. Starosty Pleszewskiego.

 Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

 Temat kontroli: Zadania z zakresu ochrony środowiska oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2017 roku.

 Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 r. – 31.08.2018 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 25.09 – 09.10.2018 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.
.         

        

           

  

        

        

        

       

       

     

             


Ostatnia zmiana: Aktualizacja
Zmiany dokonał: Małgorzata Mączka
Data zmiany: 23-07-18 09:15
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.