Zaproszenie do złożenia oferty - „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku B Starostwa Powiatowego w Pleszewie”.

Zaproszenie do złożenia oferty.
„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku B Starostwa Powiatowego w Pleszewie”.
Numer sprawy: NR.7013.1.2020

1. Zaproszenie do złożenia oferty.
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.
4. Mapka sytuacyjna.
5. Odpowiedzi na zapytania - 08.10.2020

6. Informacja o wyborze oferty. 20. 10. 2020r
Ostatnia zmiana: Zamieszczenie odpowiedzi na zapytania
Zmiany dokonał: Danuta Mandryk
Data zmiany: 20-10-20 10:11
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.