Zaproszenie do złożenia oferty."Obsługa notarialna wykupu gruntów zajętych pod budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów – Kuchary”

II. Zaproszenie do złożenia oferty.
Obsługa notarialna wykupu gruntów zajętych pod budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej
nr 4348P Krzywosądów – Kuchary.
Numer sprawy: NR. 042.1.9.2020


1. Zaproszenie do złożenia oferty.
2. Załącznik nr 1 - Wykaz nieruchomości.
3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.
4. Załącznik nr 3 - Projekt umowy.

5. Informacja o wyborze oferty. 16.03.2020r

Ostatnia zmiana: Wprowadzenie nowej informacji
Zmiany dokonał: Danuta Mandryk
Data zmiany: 16-03-20 14:29
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.