4. Zaproszenie do złożenia oferty. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji pomieszczeń w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie”.

4. Zaproszenie do złożenia oferty.
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji pomieszczeń w Zespole Szkół Technicznych
w Pleszewie oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie”.
Nr sprawy: NR. 7011.1.2020


1. Zaproszenie do złożenia oferty.
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.
4. Odpowiedzi na zapytania. 22.04.2020r  
5. Informacja o wyborze oferty - 29.04.2020 r. 
Ostatnia zmiana: zamieszczenie informacji o wyborze oferty
Zmiany dokonał: Małgorzata Nadera
Data zmiany: 29-04-20 13:20
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.