11.Zaproszenie do złożenia oferty. Dostawa macierzy dyskowej oraz zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby prowadzenia ewidencji gruntów w Starostwie Powiatowym w Pleszewie.

Zaproszenie do złożenia oferty.
Dostawa macierzy dyskowej oraz zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby prowadzenia ewidencji gruntów w Starostwie Powiatowym w Pleszewie.
Numer sprawy: NR.272.7.2020

1. Zaproszenie do złożenia oferty.
2. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.
3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.
4. Załącznik nr 3 - Projekt umowy.
5. Załącznik nr 5- Klauzula informacyjna.
6. Informacja o wyborze oferty. 13. 11. 2020r.
Ostatnia zmiana: Wprowadzenie nowej informacji
Zmiany dokonał: Danuta Mandryk
Data zmiany: 13-11-20 17:16
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.