Oświata i stowarzyszenia

Rejestracja klubu sportowego/uczniowskiego klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej 

Rejestracja stowarzyszeń zwykłych

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych

Nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej

Decyzja o skreśleniu z ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Zaświadczenie o zmianie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Pleszewskiego

Ostatnia zmiana: Wprowadzenie dokumentu do BIP
Data zmiany: 06-06-18 09:50
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.