Wzór oświadczenia majątkowego

Wzór oświadczenia majątkowego dla:

członka zarządu powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu i naczelników

 

Wzór oświadczenia majątkowego dla:

radnego powiatu

Ostatnia zmiana: Wprowadzenie dokumentu do BIP
Zmiany dokonał: Robert Czajczyński
Data zmiany: 03-12-18 19:28
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.