1. Zaproszenie do złożenia oferty. Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

I. Zaproszenie do złożenia oferty.
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pleszewie. Numer sprawy: NR. 272.1.2021

1. Zaproszenie do złożenia oferty.
2. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.
3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.
4. Załącznik nr 2A - Formularz cenowy.
5. Załącznik nr 3 - Projekt umowy.
6. Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna.
7. Informacja o wyborze oferty
Ostatnia zmiana: wprowadzenie informacji o wyborze oferty
Zmiany dokonał: Danuta Mandryk
Data zmiany: 30-04-21 16:15
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.