Zaproszenie do złożenia oferty - „Wykonanie systemu retencji, nawadniania terenów zielonych przyległych do budynków PCM Sp. z o.o. w Pleszewie”.

Zaproszenie do złożenia oferty.
„Wykonanie systemu retencji, nawadniania terenów zielonych przyległych do budynków PCM Sp. z o.o. w Pleszewie”.
Numer sprawy: NR.042.11.1.2020

1. Zaproszenie do złożenia oferty.
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy,
4. Załącznik nr 3 - Projekt koncepcyjny.
5. Załącznik nr 4 - Kalkulacja kosztów zadania. 
6. Informacja o unieważnieniu postępowania - 03.11.2020 r.
Ostatnia zmiana: Zamieszczenie informacji o unieważnieniu postępowania
Zmiany dokonał: Małgorzata Nadera
Data zmiany: 03-11-20 17:48
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.