5. Zaproszenie do złożenia oferty. Zakup kuropatwy zwyczajnej.

5. Zaproszenie do złożenia oferty. Zakup kuropatwy zwyczajnej.
Numer sprawy. OS.041.1.2020

1. Zaproszenie do złożenia oferty.
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.
4. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna.

5.Informacja o wyborze oferty. 26. 06. 2020


Ostatnia zmiana: Wprowadzenie informacji o wyborze oferty
Zmiany dokonał: Danuta Mandryk
Data zmiany: 26-06-20 08:10
Informacja: Wprowadzenie nowego Zaproszenia do złożenia ofertyPełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.