3. Zaproszenie do złożenia oferty. Przedłużenie licencji na oprogramowania na potrzeby zabezpieczenia systemu teleinformatrycznego Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

Zaproszenie do złożenia oferty. Przedłużenie licencji na oprogramowania na potrzeby zabezpieczenia systemu teleinformatycznego Starostwa Powiatowego w Pleszewie.
Numer sprawy: NR.272.3.2020

1. Zaproszenie do złożenia oferty.
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.
4. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna.

5. Informacja o wyborze oferty. 06. 04. 2020r
Ostatnia zmiana: Wprowadzenie informacji o wyborze oferty
Zmiany dokonał: Danuta Mandryk
Data zmiany: 06-04-20 13:06
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.