Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

Ostatnia zmiana: Maria Ratajczak-Gramala
Zmiany dokonał: Maria Ratajczak-Gramala
Data zmiany: 02-10-20 17:44
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.