Wykaz nieruchomości Powiatu Pleszewskiego przeznaczonych do zbycia w drodze umowy zamiany

Wykaz nieruchomości Powiatu Pleszewskiego przeznaczonych do zbycia w drodze umowy zamiany..

Ostatnia zmiana: Maria Ratajczak-Gramala
Zmiany dokonał: Maria Ratajczak-Gramala
Data zmiany: 08-07-21 13:08
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.